O‘QUV JARAYTONIDA MULTIMEDIA ILOVALARIDAN FOYDALANISH

Main Article Content

M. Alimova

Abstract

Mediata’lim inglizcha media “edustation” so‘zidan bo‘lib, lotincha media – omil deganidir. Mediata’lim o‘quvchilarga ta’lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi. Mediapedagogika – yangi pedagogik texnologiyadir, u ommaviy axborot vositalari yordamida o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, tarbiyalashga imkon beradi. Mediapedagogika resurslariga internetdagi ma’lumotlar, televideniya, radioeshittirishlar, kino, video, audio materiallar kiradi.

Article Details

How to Cite
M. Alimova. (2024). O‘QUV JARAYTONIDA MULTIMEDIA ILOVALARIDAN FOYDALANISH. PEDAGOGS, 61(1), 99–101. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1713
Section
Статьи

References

Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi. –Toshkent, 2014.

Ikromova R., Shodmonqulova D., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili. To‘rtinchi sinf uchun darslik. –T.:O‘qituvchi, 2004. -276 b.

Roziqov O., Mahmudov M., Adizov B., Hamroyev A. Ona tili didaktikasi. –T.: Yangi asr avlodi, 2005. –388 b.

Roziqov O., Og‘ayev S., Mahmudov M., Azidov B. Ta’lim texnologiyasi. –T., 1999. – 71 b.