PEDAGOGS jurnali har oyda ikki marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro elektron jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, yosh professor va doktorantlar hamda o'rta ta'lim muassasalari hodimlari o'z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.

Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi yosh izlanuvchilarini zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, davlat  ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.

“PEDAGOGS” jurnali quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tadqiqot natijalarini qamrab oladi:
  • Aniq fanlar
  • Tabiiy fanlar
  • Texnika fanlari
  • Pedagogik fanlar
  • Ijtimoiy-gumanitar fanlar
  • Falsafa fanlari
  • Filologiya
  • Iqtisodiy fanlar

Har qanday hamkorllik uchun biz bilan bog'laning.

Vol. 61 No. 1 (2024): PEDAGOGS INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL | PEDAGOGS.UZ | PEDAGOGS | PED | VOLUME-61 | ISSUE-1

Published: 2024-07-01

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA AMALIY DARSLARNI SAMARALI O‘TKAZISH

Xujakulova Zuxra Xasanboyevna, Ashurova Oftobxon Xoshimovna, Nosirova Dilafruz Akbarovna

14-17

KASB HUNAR MAKTABLARIDA DARS O‘TISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH INTERAKTIV O‘YINLARNI AHAMIYATI

Xujakulova Zuxra Xasanboyevna, Ashurova Oftobxon Xoshimovna, Nosirova Dilafruz Akbarovna, Sayitxonova Barchinoy Axatovna

18-21

MAKTABLARDA MILLIY HARAKATLI O‘YINLARNING O‘QUVCHILAR TARBIYASIDA VA MA’NAVIYATINI YUKSALISHIDA TUTGAN O‘RNI

Jo’rayev Sherali Maxmudovich, Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi, Maxmanazarova Sabina Shuhrat qizi

95-98

View All Issues