http://pedagogs.uz/index.php/ped/issue/feed PEDAGOGS 2024-07-15T22:06:23+05:00 Open Journal Systems <p><strong>PEDAGOGS </strong>jurnali har oyda ikki marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro elektron jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, yosh professor va doktorantlar hamda o'rta ta'lim muassasalari hodimlari o'z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.</p> <p><strong>Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi:</strong> Mamlakatimizdagi yosh izlanuvchilarini zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, davlat ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.</p> <div class="subjects_title"><strong>“PEDAGOGS”</strong> jurnali quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tadqiqot natijalarini qamrab oladi:</div> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xl-6 col-xxl-6"> <ul> <li class="subject_list"><em>Aniq fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Tabiiy fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Texnika fanlari</em></li> <li class="subject_list"><em>Pedagogik fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Ijtimoiy-gumanitar fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Falsafa fanlari</em></li> <li class="subject_list"><em>Filologiya</em></li> <li class="subject_list"><em>Iqtisodiy fanlar</em></li> </ul> <p><em><strong>Har qanday hamkorllik uchun biz bilan bog'laning.</strong></em></p> </div> </div> http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1612 MOSH POYASINING BIOMETRIK VA O‘LCHAM-MASSA KO‘RSATGICHLARINI ANIQLASH 2024-07-01T22:56:21+05:00 Astanakulov Komil Dulliyevich info@web-journal.ru Turdibekov Ilhomjon Mahmud o‘g‘li info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya. </strong>Ushbu maqolada Respublikamiz hududida eng ko‘p takroriy ekin sifatida ekilayotgan Navro‘z, Marjon va Zilola navli dukkakli mosh ekinining poyasi o‘lcham-massa ko‘rsatgichlari o‘rganilgan. Bunga asosiy sabab ishlab chiqiladigan, pishib yetilgan mosh hosilini ildizidan qirqib-uyumlash agregatining ishchi o‘lchamlarini aniqligini olishdir.&nbsp;</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1613 XORAZM VILOYATI XIVA SHAHAR ”NURLI MASKAN” IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-INTERNATI HAQIDA 2024-07-01T22:59:28+05:00 Ismoilova Ullibibi Arslonbekovna info@web-journal.ru <p>Bugungi kunda yurtimizda alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan bolalar uchun 90 ta Ta’lim va tarbiya maskanlari bo‘lib, shulardan 17 tasi&nbsp; “Nurli maskan” Ixtisoslashtirilgan maktab-internatlaridir. Men Xorazm viloyatining Xiva shahrida joylashgan Nurli maskan ixtisoslashtirilgan maktab-internatida&nbsp; bo‘lib ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalarning qanday ta’lim-tarbiya olayotgani, ularning salohiyati, qobilyati, yutuqlari bilan tanishish imkoniga ega bo‘ldim. O‘z navbatida bu sohaning yutuq va kamchiliklari bilan ham yaqindan tanishdim.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1614 KASB-HUNAR MAKTABLARIDA AMALIY DARSLARNI SAMARALI O‘TKAZISH 2024-07-02T08:42:05+05:00 Xujakulova Zuxra Xasanboyevna info@web-journal.ru Ashurova Oftobxon Xoshimovna info@web-journal.ru Nosirova Dilafruz Akbarovna info@web-journal.ru <p>Ushbu maqolada kasb-hunar maktablarida amaliy darslarni samarali o‘tkazishning ahamiyati va usullari yoritilgan. Ta’lim jarayonida amaliy mashg‘ulotlarning rolini oshirish, o‘quvchilarning kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llash va dars samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar keltirilgan.</p> 2024-07-02T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1615 KASB HUNAR MAKTABLARIDA DARS O‘TISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH INTERAKTIV O‘YINLARNI AHAMIYATI 2024-07-02T08:44:25+05:00 Xujakulova Zuxra Xasanboyevna info@web-journal.ru Ashurova Oftobxon Xoshimovna info@web-journal.ru Nosirova Dilafruz Akbarovna info@web-journal.ru Sayitxonova Barchinoy Axatovna info@web-journal.ru <p>Ushbu maqolada bugungi kun ta’lim sohasining muhim jihatlaridan biri hisoblangan dars jarayonlaridagi faollik, o‘qituvchining o‘z ustida ishlashi hamda kasb-hunar maktablarida dars o‘tishda samarali interaktiv metodlardan foydalanish masalalari yoritilgan. Interaktiv o‘yinlarning ta'lim jarayoniga kiritilishi darslarning samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega.</p> 2024-07-02T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1616 INKLYUZIV TA’LIM ISHTIROKCHILARINI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASHNI SAMARALI TASHKIL ETISH 2024-07-03T14:43:46+05:00 M.A.Tilakova info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Bugungi kunda muhim bosqichda turgan ta’lim turlaridan biri inklyuziv ta’limni ta’kidlash mumkin. O‘qituvchilar bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorligini shakllantirish uchun tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar asoslanadi, bu esa andragogik ta’limi nazariyasini boyitadi. Hozirgi vaqtda inklyuziv ta’lim subyektlarini psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash mazmuni o‘rganishning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda.</p> 2024-07-03T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1617 YOSH FUTBOLCHILARDA TEZLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH USLUBLARI 2024-07-03T18:07:29+05:00 O‘zganboyev Dilyorbek Doniyorbek o'g'li info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya.</strong> Futbol olamida tezlik o'yinchining o'yiniga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan hal qiluvchi omil hisoblanadi. Yosh futbolchilarda tezlik sifatini rivojlantirish ularning umumiy o'sishi va sportdagi muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola yosh futbolchilarning tezligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan turli usullarni o'rganishga qaratilgan.</p> 2024-07-03T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1652 KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI 2024-07-05T21:48:55+05:00 Qodirov Olim Odilovich info@web-journal.ru <p><strong>Annotasiya:</strong> Maqola o‘quvchi yoshlarning kommunikativ kompetentligini, kommunikativ bilimlarini doimiy ravishda mustaqil to‘ldirib borish va ulardan ijodiy foydalanish ko‘nikmalari rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini muhokamam qiladi.</p> 2024-07-05T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1701 O’RTA VA UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARDA YUGURISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH BOSQICHLARI 2024-07-08T00:07:52+05:00 Abdullaev G‘ayratjon Akbarali o’g’li info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada o’rta va uzoq masofaga yuguruvchilarda yugurish texnikasini takomillashtirish jarayonining umumiy xarakteristikalari tasvirlangan, xususan, yugurish texnikasi o‘rta masofaga yugurish misolida tahlil qilingan. Xulosa qilib aytganda, harakatlarning tabiati haqidagi noto'g'ri tushuncha, o'z tanasini nazorat qila olmaslik, shuningdek, dars samaradorligiga ta'sir qiladigan asosiy xatolar ta'kidlangan.</p> 2024-07-07T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1702 METHODS OF LEARNING ENGLISH ONLINE 2024-07-08T00:10:16+05:00 Murodova Noila info@web-journal.ru Xudoyberdiyev Ilyosni info@web-journal.ru <p>This paper discusses strategies, approaches, and philosophies for teaching English online. In this study, we describe methodologies and their application in the context of English language distance instruction, particularly the online version.&nbsp; By offering several teaching approaches, we will make it easy for future instructors to select the most appropriate one. Furthermore, in our examination of online teaching, we consider the benefits and drawbacks of various techniques. The practical implementation of this work is represented in the syllabus and design of specific teaching units, whether it is a preparatory class or any other institutional programme dedicated to English language instruction.</p> 2024-07-07T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1703 TEACHING PRAGMATIC COMPETENCE: THE CASE OF HEDGING 2024-07-08T00:12:25+05:00 Askarova G.X. info@web-journal.ru <p><strong>Abstract</strong>. Competence-based language teaching which has become an integral part of teaching foreign languages at the present moment is paid attention to. Basic language competences are distinguished highlighting communicative competence which demonstrates a student’s ability to use a foreign language in such a way that will be appropriate from the point of view of linguistics, socio-linguistics and pragmatics. Teaching students’ pragmatic competence in general and the use of hedges in particular is focused on. The interpretation of hedges and their classification are analysed. Awareness-raising tasks such as identification, cross- linguistic comparisons, reconstruction, reformulation and metalinguistic discussion as a method of teaching learners’ pragmatic competence are considered.</p> 2024-07-07T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1704 ИКТ-НАСЫЩЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 2024-07-08T00:13:57+05:00 Асқарова Гулрухбону Хасанбой қизи info@web-journal.ru <p><strong>Аннотация</strong>. В статье описываются роль и место современных информационных и коммуникационных технологий в дистанционном обучении английскому языку для специальных целей. Определяются требования к ресурсам и на их основании предлагается список апробированных сервисов.</p> 2024-07-07T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1705 ПЕРЕВОД ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ КАК ОКНО В МИР ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 2024-07-08T00:15:42+05:00 Асқарова Гулрухбону Хасанбой қизи info@web-journal.ru <p><strong>Аннотация</strong>. В статье речь идет о стратегиях перевода образных средств в текстах профессиональной направленности. Исследование выполнено в русле когнитивного подхода к изучению языковых явлений. Акцентируется необходимость знания культурных кодов и компонентов концептуального значения в структуре образных номинаций. Приводятся примеры переводов, выполненных обучающимися по дополнительной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».&nbsp; Обучение переводу образных средств рассматривается как приобщение обучающихся к инокультурной среде и как возможность расширения общего кругозора будущих переводчиков.</p> 2024-07-07T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1706 SOME WORDS OLD, SOME WORDS NEW: THE PANDEMIC’S LINGUISTIC FOOTPRINT 2024-07-08T00:17:28+05:00 Askarova G.X. info@web-journal.ru <p><strong>Abstract. </strong>The article discusses the impact that the coronavirus pandemic has had on the vocabulary of the English language. The identified trends include increased frequency in the use of some outdated and specialized vocabulary and the creation of numerous neologisms, mostly by blending.</p> 2024-07-07T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1707 O‘ZBEKISTON VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR TARIXI 2024-07-08T00:19:01+05:00 Qodirjonov Omadjon Tavakkaljon o‘g‘li info@web-journal.ru <p><strong>Abstrakt: </strong>O‘zbekiston Respublikasi mustaqil davlat maqomini qo‘lga kiritgan vaqtdan boshlab dunyodagi barcha davlatlar bilan ijobiy aloqalarni yo‘lga qo‘yishga hamda ular bilan manfaatli loyihalarni amalga oshirishga harakat qilib kelmoqda. Bu o‘rinda dunyodagi eng taraqqiy etgan mamlakatlar bilan va yaqin qo‘shni davlatlar bilan ham yaxshi qo‘shnichilik munosabatlariga asoslangan aloqalarni ham yo‘lga qo‘yishga alohida e’tibor berib kelmoqda.</p> 2024-07-08T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1708 OʻZBEK TILI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH 2024-07-08T00:21:33+05:00 Allayorova Bonu Abdullayevna info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada oʻzbek tili darslarida interfaol metodlardan&nbsp; foydalanish, ularni dars jarayonida qoʻllash haqida soʻz boradi.</p> 2024-07-08T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1709 SO‘ZLARNING ALOQA-MUNOSABAT SHAKLLARINI O‘QITISH METODIKASI 2024-07-08T00:23:25+05:00 Eshmuratova Asila Salimjon qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Samarali muloqot shaxsiy, akademik va professional muvaffaqiyatda hal qiluvchi rol o'ynaydigan asosiy mahoratdir. So'zlarning munosabat shakllarini tushunish va o'zlashtirish tilni bilishning muhim jihati bo'lib, u aniq va samarali muloqot qilish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolada biz til ko'nikmalarini oshirish va yaxshi muloqotni rivojlantirish uchun so'zlarning aloqa-munosabat shakllarini o'rgatishning keng qamrovli metodologiyasini o'rganamiz.</p> 2024-07-08T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1711 COOPERATION OF SCHOOL, FAMILY AND NEIGHBORHOOD IN EDUCATION OF SPIRITUAL THINKING OF YOUNG STUDENTS 2024-07-09T05:03:38+05:00 Nusratov Anvar Ne’matjonovich info@web-journal.ru <p><strong>Abstract:</strong> In this article, the school educates the spiritual thinking of students&nbsp; and the role of public cooperation in society, school and community tasks of cooperation, methods of education based on pedagogical cooperation is talked about.&nbsp;</p> 2024-07-09T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1712 MAKTABLARDA MILLIY HARAKATLI O‘YINLARNING O‘QUVCHILAR TARBIYASIDA VA MA’NAVIYATINI YUKSALISHIDA TUTGAN O‘RNI 2024-07-09T22:39:58+05:00 Jo’rayev Sherali Maxmudovich info@web-journal.ru Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi info@web-journal.ru Maxmanazarova Sabina Shuhrat qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada umum ta’lim maktablarida milliy harakatli o‘yinlar va ularning o‘quvchi yoshlar tarbiyasida tutgan o‘rni, jismoniy tarbiyaning ijtimoiyruhiy asoslari, milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish zaruriyatlari, jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harkatli o‘yinlar tasnifi va ularni o‘rgatish yo‘llari hamda milliy sport o‘yinlari bebaho qadriyat ekanligi to‘grisida ma’lumot berilgan.</p> 2024-07-09T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1713 O‘QUV JARAYTONIDA MULTIMEDIA ILOVALARIDAN FOYDALANISH 2024-07-10T11:30:24+05:00 M. Alimova info@web-journal.ru <p>Mediata’lim inglizcha media <em>“edustation”</em> so‘zidan bo‘lib, lotincha <em>media – omil</em> deganidir. Mediata’lim o‘quvchilarga ta’lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi. Mediapedagogika – yangi pedagogik texnologiyadir, u ommaviy axborot vositalari yordamida o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, tarbiyalashga imkon beradi. Mediapedagogika resurslariga internetdagi ma’lumotlar, televideniya, radioeshittirishlar, kino, video, audio materiallar kiradi.</p> 2024-07-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1714 EXPLORING THE CATEGORIZATION OF SOCIO-LINGUISTIC CONCEPTS 2024-07-10T17:37:02+05:00 Jumaniyozova Shakhlo Zohid kizi info@web-journal.ru <p>The categorization of socio-linguistic concepts plays a pivotal role in understanding the intricate interplay between language and society. From dialects and accents to social identities and power dynamics, socio-linguistic concepts encompass a diverse range of phenomena that shape communication patterns and cultural practices. This article delves into the categorization of socio-linguistic concepts and examines how they contribute to the construction of social meaning and identity.</p> 2024-07-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1715 O‘ZBEK RAQS SAN’ATINING SHAKLLANISH JARAYONIDA MILLIY RAQS SAN’ATI VAKILLARINING O‘RNI 2024-07-12T15:58:21+05:00 Doulov Ulug‘bek Hayitboyevich info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada oʻzbek milliy raqslariga hissa qo‘shgan ustoz-san’atkorlar, o‘zbek milliy raqslarida ustoz-shogird anʼanalari, shuningdek, milliy raqslarni ijro etishning ahamiyati, sahna raqslarining jozibasi va oʻzbek raqsi fidoyilarining merosi va o‘ziga xos xususiyatlari aks ettirilgan.</p> 2024-07-12T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1716 ABU RAYHON BERUNIYNING ASTRONOMIYA SOHASIDA OLIB BORGAN ILMIY IZLANISHLARI VA YOZISHMALARI 2024-07-14T21:41:27+05:00 Norxujayev Shaxboz Xusanjon o`g`li info@web-journal.ru <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ushbu maqolada o`rta asrlarda Musulmon Sharq olamida, Markaziy Osiyo hududida yetishib chiqqan buyuk mutafakkir, qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi, xususan, astronomiya sohasida amalga oshirgan ilmiy izlanishlari va qarashlari haqida qisqacha ma’lumotlar bayon qilingan. Uning astronomik kuzatuv va tajribalari asosida shakllangan ilmiy xulosalari, mazkur fan doirasida qo`lga kiritilgan ilmiy yutuqlari, astronomiya fani rivoji va taraqqiyotiga ma’lum bir darajada hissa qo`shgan va bu sohaga bag`ishlangan ilmiy asarlari to`g`risida so`z yuritilgan. Bundan tashqari, ushbu soha doirasida Beruniyning boshqa allomalar bilan birga olib borgan ilmiy yozishmalari, ularning fikrlari, Beruniyning qarashlariga ularning munosabatlari va mazkur mavzudagi yakuniy xulosalari borasida ma’lumotlar keltirilgan. Shu bilan bir qatorda, mazkur maqolada&nbsp; Beruniyning astronomik kuzatuvlari natijasida yuzaga kelgan qarashlari, g`oyalari nafaqat o`z davrida katta yangilik bo`lganligi, balki Beruniy yashagan davrdan bir necha yuz yillardan so`ng ham boshqa olimlarning ilmiy g`oyalari, kashfiyotlariga oz bo`lsa-da ma’lum darajada asos bo`lganligi bayon etilgan.</p> 2024-07-14T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1717 GREYVS KASALLIGINI TASHHISLASH VA DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR 2024-07-15T21:55:15+05:00 Xayitboyeva Komila info@web-journal.ru Qurbanbayeva Aziza info@web-journal.ru <p><strong>Kirish.</strong> Graves kasalligining klassik shaklini tashxislash oson va kasallikning asosiy xususiyatlarini bilish va TTG kabi testlar bilan tasdiqlashga bog'liq. Differentsial diagnostika tirotoksikozning boshqa turlarini aniqlashni o'z ichiga oladi, masalan, qalqonsimon bezning ba'zi o'smalari yoki tirotoksikoz faktitozi va toksik bo'lmagan buqoq. Differensial tashxisga tireotoksikoz belgilarini taqlid qiluvchi gipermetabolizm turlari ham kirishi kerak. Masalan, feoxromotsitoma, politsitemiya, limfoma va leykemiyaning ayrim holatlari. O'pka kasalligi, infektsiya, parkinsonizm, homiladorlik yoki nefrit tireotoksikozning ayrim xususiyatlarini rivojlantirishi mumkin.</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1718 ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ В ОНТОГЕНЕЗЕ. ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 2024-07-15T21:56:51+05:00 Мубаракова М. Б. info@web-journal.ru Бекманова Ж.А. info@web-journal.ru <p><strong>Аннотация: </strong>В данном тезисе рассмотрены закономерности развития звукопроизношения в онтогенезе детей дошкольного возраста. Основная цель заключается в ознакомлении с возрастными нормами формирования речи. Представлена характеристика особенностей нарушения звукопроизношения у дошкольников. Тезис подчеркивает необходимость своевременного и полноценного овладения речью, в частности её звуковой стороны, а также важность диагностики и проведения комплексных реабилитационных работ.</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1719 CRITICAL THINKING IN LANGUAGE TEACHING 2024-07-15T21:58:22+05:00 Ruziev Khusniddin Bakhritdinovich info@web-journal.ru <p><strong>Abstract:</strong> This article deal with critical thinking in English language teaching. There are many different methods to discuss and analyze.</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1720 ENHANCING CRITICAL THINKING THROUGH ASSESSMENT 2024-07-15T21:59:37+05:00 Ruziev Khusniddin Bakhritdinovich info@web-journal.ru <p><strong>Abstract:</strong> This article deal with enhancing critical thinking through assessmentin English language teaching. There are many different methods to discuss and analyze.</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1721 RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 2024-07-15T22:01:09+05:00 Ruziev Khusniddin Bakhritdinovich info@web-journal.ru <p><strong>Abstract:</strong> This article deal with researching design and methodology. Different types of research design and methods to discuss and analyze in this article.</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1722 FUNCTIONS OF EPITHET IN LITERATURE 2024-07-15T22:02:28+05:00 Farmanov Gayrat info@web-journal.ru <p><strong>Abstract;</strong> Epithets are often used by writers to develop characters, as epithets can be used as a nickname or a title. There are endless ways that epithets can be used.</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1723 STYLISTIC FUNCTIONS OF EPITHET 2024-07-15T22:03:42+05:00 Farmanov Gayrat info@web-journal.ru <p><strong>Abstract</strong>; Epithets in English emotive prose can fulfil different stylistic functions: a descriptive function (to describe characters, views, situations, different things and feelings); an expressive function (to make the texts more expressive and emotional).</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1724 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE'S ROLE IN CRITICISM 2024-07-15T22:05:01+05:00 Farmanov Gayrat info@web-journal.ru <p><strong>Abstract</strong>; Coleridge is concerned with the philosophy and science of his time. was the dominant opinion on many issues, as John Stuart Mill acknowledged, along with others who studied the history of romanticism. as it becomes more manifest in external facts, it becomes a symbol of things proportionately more important</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1725 ANALYSIS OF THE CRITICAL WORK "BIOGRAPHY LITERARIA" BY SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 2024-07-15T22:06:23+05:00 Farmanov Gayrat info@web-journal.ru <p><strong>Abstract;</strong> A critique of the qualities of Wordsworth's poetry concludes the volume. available. Chapter XIV is the origin of the popular critical concept of "suspension of disbelief by the will" in the reading of poetic works. When the God of Colerid created nature, He made nature reflect the official qualities of the Son, the second person in the Trinity</p> 2024-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024