Published: 2024-07-01

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA AMALIY DARSLARNI SAMARALI O‘TKAZISH

Xujakulova Zuxra Xasanboyevna, Ashurova Oftobxon Xoshimovna, Nosirova Dilafruz Akbarovna

14-17

KASB HUNAR MAKTABLARIDA DARS O‘TISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH INTERAKTIV O‘YINLARNI AHAMIYATI

Xujakulova Zuxra Xasanboyevna, Ashurova Oftobxon Xoshimovna, Nosirova Dilafruz Akbarovna, Sayitxonova Barchinoy Axatovna

18-21

MAKTABLARDA MILLIY HARAKATLI O‘YINLARNING O‘QUVCHILAR TARBIYASIDA VA MA’NAVIYATINI YUKSALISHIDA TUTGAN O‘RNI

Jo’rayev Sherali Maxmudovich, Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi, Maxmanazarova Sabina Shuhrat qizi

95-98