O‘ZBEKISTON VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR TARIXI

Main Article Content

Qodirjonov Omadjon Tavakkaljon o‘g‘li

Abstract

Abstrakt: O‘zbekiston Respublikasi mustaqil davlat maqomini qo‘lga kiritgan vaqtdan boshlab dunyodagi barcha davlatlar bilan ijobiy aloqalarni yo‘lga qo‘yishga hamda ular bilan manfaatli loyihalarni amalga oshirishga harakat qilib kelmoqda. Bu o‘rinda dunyodagi eng taraqqiy etgan mamlakatlar bilan va yaqin qo‘shni davlatlar bilan ham yaxshi qo‘shnichilik munosabatlariga asoslangan aloqalarni ham yo‘lga qo‘yishga alohida e’tibor berib kelmoqda.

Article Details

How to Cite
Qodirjonov Omadjon Tavakkaljon o‘g‘li. (2024). O‘ZBEKISTON VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR TARIXI. PEDAGOGS, 61(1), 74–78. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1707
Section
Статьи

References

Shamsutdinov R., Mo‘minov X. O‘zbekiston Tarixi. – T.: Akademnashr 2019. –B 550.

Kodirjonov Omadjon Tavakkaljon Ugli, & Muminov Khusanboy Madaminjanovich. (2024). HISTORY OF TRADE-INVESTMENT RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND CHINA. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(02), 26–31. https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue02-05

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. URL: https://president.uz/oz/lists/view/5844

Кодиржонов , О. ., & Муминов , Х. (2023). Особенности политических и экономических отношений между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Общество и инновации, 4(5), 78–82. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss5-pp78-82