INKLYUZIV TA’LIM ISHTIROKCHILARINI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASHNI SAMARALI TASHKIL ETISH

Main Article Content

M.A.Tilakova

Abstract

Annotatsiya: Bugungi kunda muhim bosqichda turgan ta’lim turlaridan biri inklyuziv ta’limni ta’kidlash mumkin. O‘qituvchilar bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorligini shakllantirish uchun tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar asoslanadi, bu esa andragogik ta’limi nazariyasini boyitadi. Hozirgi vaqtda inklyuziv ta’lim subyektlarini psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash mazmuni o‘rganishning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda.

Article Details

How to Cite
M.A.Tilakova. (2024). INKLYUZIV TA’LIM ISHTIROKCHILARINI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASHNI SAMARALI TASHKIL ETISH. PEDAGOGS, 61(1), 22–27. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1616
Section
Статьи

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori.

R.Shomaxmudova, A.Berdieva "Jismoniy rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalar bilan inklyuziv va maxsus ta’lim tizimida olib boriladigan korreksion pedagogik ishlar"- Razzoqov O.J- Toshkent-2007 yil.

M.A.Tilakova, A.Sh.Xolmurodov, Sh.M.Haydarov. “Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar kreativlik ko‘nikmasini samarali shakllantirishning pedagogik masalalari”. O’quv qo‘llanma. 2023 yil.