ASALARILARNING KUYA KASALIGINI ANIQLASh USULLARI

Main Article Content

Rabbemov M., Davronov S.
Eshburiyev S.B.
Norboyeva M.R., Abdujabborov Y.

Abstract

Ushbu maqolada asalarilarning kuya kasalligini asalari oilalarida aniqlash bo’yicha tadqiqot natijalari bayon etilgan. Asalari oilalarida kuya qurti va pillasining bo’lishi asalari lichinkalarining nobud bo’lishi, mumkataklarning buzilishiga sabab bo’ladi. Asalarilarning gigiyena qilish qobiliyatining yo’qolishiga sabab bo’lib, oilaning kuchsizlanishiga olib keladi.


 

Article Details

How to Cite
Rabbemov M., Davronov S., Eshburiyev S.B., & Norboyeva M.R., Abdujabborov Y. (2024). ASALARILARNING KUYA KASALIGINI ANIQLASh USULLARI. Ustozlar Uchun, 1(1), 156–158. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1650
Section
Статьи

References

Haqberdiyev P.S. va boshq., “Baliq va asalari kasaliiklari”, O'quv qo’lanma, “Navro'z” nashriyoti, Toshkent - 2016.

Nasimov Sh.N. va boshq.. Asalarilar varroatoz kasalligini davolash va profilaktikasi, VETER1NARIYA MEDITSINASI Jurnali, Toshkent -2020, № 3, 24 -26 bet.

Nikolas Vidal -Naquet. Honeybee Veterinary Medicine: Apis mellifera L., Oxford. London ECIN 8TS, UK. First Edition 2015, Reprinted 2018, 2020, 260 p.

Salimov X.S., Qambarov A.A., Epizootolodiya. Darslik, Toshkent- 2016, 535-559 b.

Аветисян Г.А., Энциклопедия пчеловодства. Книга, Москва «Колос» 1964, - 360с.

Bodiyev Ye., Asalarichilikni rivojlantirish asoslari, Ilmiy-ommabop natr, Toshkeng “Adabiyot uchqunlari” — 2017, 64 bet.

Гапонова В.С., Гробов О.Ф.. Клещевые болезни пчёл. Брошюра, Москва Росселхозиздат 1978,- 90 с.