Ustozlar uchun http://pedagogs.uz/index.php/01 <p><strong>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12-039 raqam bilan 2020-yil avgustdan ro‘yxatga olingan</strong></p> <p><strong>ISBN 978-9943-6663-3-7</strong></p> en-US Mon, 01 Jul 2024 10:03:23 +0500 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 VETERINARIYA ILM-FANINING RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION ISHLANMALARNING O‘RNI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1606 <p><span class="fontstyle0">aqolada veterinariya ilmiy tadqiqot institutida oxirgi besh yilda amalga<br>oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari, olimlar tomonidan yaratilgan ilmiy innovatsion<br>ishlanmalar, tavsiyalar, patentlar, qo‘llanma va yo‘riqnomalar chop etilganligi yoritilgan.<br></span>&nbsp;</p> Elmuradov B.A. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1606 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 BALIQLARDA OQSILLAR ALMASHINUVI BUZILISHLARINI DIAGNOSTIKA QILISH USULLARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1607 <p><span class="fontstyle0">Ushbu maqolada baliqlarning oqsillar almashinuvi buzilishini aniqlashdagi<br>eng muhim diagnostik testlar va ularning ahamiyati to‘g‘risida bayon etilgan. Baliqlarda oqsillar<br>almashinuvi buzilishlarini diagnostika qilishda ularni yoshiga qarab oziqlantirishning tahlili (ozuqa<br>me’yorlari), xarakterli klinik belgilar (ishtaxaning yo‘qolishi, koxeksiyaning rivojlanishi, o‘sish va<br>rivojlanishdan ortda qolishi), patologoanatomik o‘zgarishlar (ichki azolar atrofida yog‘ning<br>to‘planishi, tana rangining qorayganligi, koxeksiya, ichaklarida qon quyilishlar,), qonning<br>morfobiokimyoviy o‘zgarishlari (gemoglobin, eritrositlar soni, gematokritning o‘rtacha<br>ko‘rsatkichi, leykositlar soni, tayoqcha yadroli neytrofil, bazofillar, monositlar, limfositlar, umumiy<br>oqsilning o‘rtacha miqdori, umumiy kalsiy, anorganik fosfor va retinol) ni tahlili muhim<br>hisoblanadi</span></p> Qosimov S.J , Eshbyriyev S.B.- ilmiy rahbar , Abdujabborov Y., Yusupova Z., Norboyeva M.R. - talabalar Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1607 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QASHQADARYO VILOYATINING CHO‘L HUDUDIDA JOYLASHGAN QIZIL ZOTLI QORAMOLLARDA TRIXOFITIYA KASALLIGINI KELIB CHIQISH SABABLARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1608 <p>Maqola Qashqadaryo viloyatining cho’l xududida joylashgan qizil zotli qoramollarda trixofitiya kasalligini kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etish uchun tavsiyalar berishga bag’ishlangan bo’lsa, hayvonlarning 5 foizida zamburug’, 3 foizida tellerioz va ularning tashuvchisi piroplazmoz tarqatishi aniqlangan. Aniqlanishicha, Kasbi tumanidagi “Yurt risqi” MChJ fermer xo‘jaligidagi 400 bosh qoramolning 4,5 foizi trixofitiya, buzoqlarda 2,5 foizi piroplazmoz bilan kasallangan. Undan tashqari qonning biokimyoviy ko’rsatgichlari asosida kasalliklarni erta aniqlash hamda sifatli davolash samarasi ko’zda tutilgan.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> Usmonova X.J. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1608 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 DENGIZ CHO‘CHQALARINING EKSPERIMENTAL TUBERKULYOZIDA “RIFIZOSTREP» PREPARATINING KIMYOPROFILAKTIK SAMARADORLIGI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1609 <p>Maqolada tuberkulyozning M.bovis va M.tuberculosis turlari bilan eksperimental yuqtirilgandan so‘ng kasallikka qarshi yangi “Rifizostrep” preparati qo‘llanilgan dengiz cho‘chqalari ichki-a’zolarini bakteriologik tekshirish natijalari haqida bayon qilingan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Mamadullayev G.X., , Fayziyev U.M., Djurakulov O.K., Saparov A.R., Xamidov S. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1609 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 TUBERKULYOZ YUQTIRILGANDAN SO‘NG “RIFIZOSTREP” QABUL QILGAN QUYONLAR ICHKI A’ZOLARINING BAKTERIOLOGIK TAVSIFI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1610 <p>Maqolada tuberkulyozning M.bovis va M.tuberculosis turlari bilan eksperimental yuqtirilgandan so‘ng kasallikka qarshi yangi “Rifizostrep” preparati qo‘llanilgan quyonlar ichki-a’zolarini bakteriologik tekshirish natijalari haqida bayon qilingan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Mamadullayev G.X., v.f.d., k.i.x., ilmiy rahbar, Fayziyev U.M., mustaqil izlanuvchi, Djurakulov O.K., tayanch doktorant;, Saparov A.R., SamDVMChBU Toshkent filiali assistenti, Xamidov S., SamDVMChBU talabasi Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1610 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 BALIQ PARVARISHIDA SUV XAVZALARINI UG‘ITLASHNING AHAMIYATI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1611 <p><span class="fontstyle0">Maqolada Respublikamiz baliq parvarishlashda baliqchilik xo‘jaliklarida suv<br>xavzalarga ishlov berish borasida olib borilishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlar to‘g‘risida so‘z<br>yuritilgan. Baliq parvarishlashda avvalambor xavza suvi sifatini yaxshilash, xavzalarni o‘z vaqtida<br>me’yor asosida o‘g‘itlash va ug‘itdan foydalanishda gidroximiyaviy va gidrobiologik usullarga<br>asoslangan holda amalga oshirilishi talqin qilingan. Baliqchilik xo‘jaliklarida mineral (azotli,<br>fosforli va kaliy) va organik (go’ng, qush axlati, yashil ug‘it) o‘g‘itlar ishlatilishdagi ahamiyati<br>to‘g‘risida fikr yuritilgan. Havzaning tuproq turidan qat’iy nazar, faqat qumloq va kislotali<br>tuproqdan boshqa suvdagi zarur bo’lgan fosfor konsentratsiyasi suvdagi bakteriya va suv o‘tlarii<br>normal rivojlanishini ta’minlash baliqchilik xo‘jaliklarida baliq rivojlanishidagi o‘rni muhim<br>ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan</span> </p> R.M.Uraqova, kichik ilmiy-xodim, T.Q.Gaznaqulov, v.f.n., katta ilmiy-xodim, Sh.Q.Baliyev v.f.f.d., katta ilmiy-xodim Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1611 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 FEEDING IN POSTNATAL ONTOGENESIS OF TURKEYS http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1618 <p><span class="fontstyle0">This article contains information about turkey postnatal ontogenesis in food<br>products.</span> </p> R.M.Tashtemirov, N.P.Dauletbaev Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1618 Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 +0500 HAYVONLAR BRUTSELLYOZINING OLDINI OLISH VA QARSHI KURASH CHORA-TADBIRLARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1620 <p><em>Ushbu tezisda hayvonlarning xavfli brutsellyoz kasalligi bo‘yicha oldini olish, kasallik aniqlanganda qarshi kurashish, sog‘lomlashtirishning amaldagi tasdiqlangan bajarilishi majburiy bo‘lgan chora-tadbirlaridagi tegishli bandlar keltirilgan. </em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> Ruzimurodov M.A. professor, Ulug‘muradov A.D. v.f.f.d. katta ilmiy xodim, Saidov A.A. kichik ilmiy xodim, Muxtarov F.N. doktorant, Sharipov N.A. mustaqil izlanuvchi Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1620 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QO‘Y VA ECHKILAR BRUTSELLYOZIDA TERI ALLERGIK REAKSIYALARIGA ASOSLANGAN SEROLOGIK TADQIQOTLAR VA USULLAR http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1621 <p><em>Mazkur tezisda qo‘y-echkilar brutsellyozi tashxisida teri allergik reaksiyalariga asoslangan serologik tadqiqotlar va usullar borasida XEB tomonidan tasdiqlangan ko‘rsatmalar tahlili bayon qilingan. Bundan tashqari hududiy tashxis markazlarida brutsella qo‘zg‘atuvchilari bilan ishlashda 3-darajali ehtiyot choralariga qat’iy rioya ko‘rilishi bo‘yicha majburiy ko‘rsatmalar keltirilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Ulug‘muradov A.D., v.f.f.d., katta ilmiy xodim, Saidov A.A., kichik ilmiy xodim, Muxtarov F.N., doktorant, Sharipov N.A., mustaqil izlanuvchi Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1621 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 “ДИРОНЕТ 500” PREPARATINING TAENIA HYDATIGENAGA TASIRI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1622 <p>Ushbu maqolada itlarning sestodoz kasalliklaridan biri bo‘lgan (Taenia hydatigena) ning kelib chiqish sabablari, biologiyasi va qarshi kurashishda “ДИРОНЕТ 500” antigelmintik preparatining samaradorligi haqida qisqacha ma’lumot berilgan.</p> Alikulov Z.I. tayanch doktarant, Aminjonov Sh.M, v.f.d, ilmiy raxbar, Veterinariya ilmiy-tadqiqot inistituti Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1622 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 МУЛТИЦЕПТОЗНИНГ АСОСИЙ ТАРҚАТУВЧИСИ БЎЛГАН ИТЛАР ОРГАНИЗИМИДА РИВОЖЛАНИШИ ЯШАШ МУДДАТЛАРИ ВА ЙИЛ ФАСЛЛАРИГА ҚАРАБ ЎЗГАРИШЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1623 <p>Мақолада ценуроз касаллигининг тарқалишида асосий тарқатувчи бўлган итларнинг организмида мултицепс-мултицепснинг ривожланиши ва ценур касаллигининг тарқалишида итлар асосий сабабчи бўлиши ёритилган. Мултицепслар фақат итнинг ичагида ривожланиши, итлар ценуроз касаллигининг асосий тарқатувчиси эканлиги мақолада баён этилган. Ундан ташқари йилнинг фаслларига минтақаларга қараб зарарланиш тафовутлари турлича эканлиги келтирилган.</p> Газнақулоа Т.К. в.ф.н., катта илмий ходим, Аминжонов Ш.М. в.ф.д., катта илмий ходим Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1623 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ҚУТУРИШ КАСАЛЛИГИ ВИРУСИГА ҲАЙВОН ТУРЛАРИНИНГ МОЙИЛЛИГИ, ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1624 <p>Ушбу мақолада қутуриш касаллиги вирусига ҳайвон турларининг мойиллиги, замонавий диагностикаси ва қарши кураш чора тадбирлари бўйича маълумотлар баён қилинган.</p> Т.Газнакулов, в.ф.н., катта илмий ходим Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1624 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 МУЛТИЦЕПТОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ИТЛАР ОРАСИДА ТАРҚАЛИШИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1625 <p>Мақолада ценуроз касаллигининг тарқалишида асосий тарқатувчиси бўлган итларнинг организимида мултицепс-мултицепснинг ривожланиши ва бу касалликнинг тарқалишида итлар асосий сабабчи бўлишини, бундан 100 йил аввал Холл (1910) ёзиб қолдирган. Унинг фикрича, мултицепслар фақат итнинг ичагида ривожланади. Шунинг учун итлар ценуроз касаллигининг келиб чиқиши ва ривожланишида муҳим ўрин тутишига этибор берилган. Минтақалар орасида итларнинг мултицепслар билан зарарланиши кўпроқ тоғ-олди минтақасига тўғри келган, чул биёбон минтақасида сурув итларининг зарарланиши, қишлоқ итларининг зарарланиши, йил фаслларига қараб зарарланиш натижалари ёритилган. Ит оиласига кирувчи ҳайвонлар, яьни бўри, тулки, шағол ва мушуклар касалликнинг тарқалишида иккиламчи вазифани бажариши ценуроз касаллигининг табиатда тарқалишида муҳум ахамиятга эга эмаслиги муаллифларнинг ишларида ёрқин намоён этилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Газнақулоа Т.К. , Аминжонов Ш.М. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1625 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ИНВАЗИОН КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ИЛМИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1626 <p>Республикамиз хухудида кенг таркалишга эга булган инвазион касалликларни даволаш ва олдини олиш борасида <em>МДХ </em>хамда мамлакатимиз олимлари томонидан олиб борилаетган илмий тадкикотлар йуналиши ва ушбу касалликларни бартараф этишда янги илмий ва амалий ёндашувлар баён этилган.</p> Мамасова Феруза Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1626 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 SIGIRLAR TUXUMDONLARIDA UCHRAYDIGAN PATOLOGIYALARGA ZAMONAVIY USULLARDA DIAGNOZ QO‘YISH http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1627 <p>Ushbu maqolada sigirlar tuxumdonlarida uchraydigan patologiyalarga zamonaviy Ultratovushli tekshirish apparati yordamida diagnoz qo‘yish usullari bayon etilgan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Suvanov S.A. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1627 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ПАРРАНДАЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИДА ФУЗАРИОТОКСИКОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЖЎЖАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК ВА БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТОКСО-БОНД ДОРИ ВОСИТАСИНИНГ ТАЪСИРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1629 <p>Мақолада фузариотоксикоз билан касалланган бройлер жўжаларининг айрим гематологик ва биокимёвий кўрсаткичларига “Токсо-бонд” адсорбент дори воситасининг таъсирига оид маълумотлар баён қилинган. Хусусан тадқиқотчилар томонидан жўжалар фузариотоксикозида ўтказилган гематологик, биокимёвий ва микробиологик текширувлар натижасида адсорбент дори воситаси “Токсо-бонд”нинг сезиларли даволовчи самараси кузатилиб, назорат гуруҳидаги касал жўжаларга нисбатан даволанган жўжалар организмида гемоглобин, лейкоцитлар, глюкоза ва умумий оқсил миқдорлари нисбатан юқори эканлиги аниқланган.</p> Салимов Х.С., Бердиев Х.Р. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1629 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0500 JIZZAX VILOYATI SHAROF RASHIDOV TUMAN HUDUDLARIDA QORAMOLLARNING QON-PARAZITAR KASALLIKLARINI EPIZOOTIK HOLATINI O‘RGANISH http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1630 <p><em>Jizzax viloyatining Sh.Rashidov tumanida qoramollarning qon parazitar kasalliklarining tarqalishi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Bu hududda piroplazmoz</em><em>ning</em><em> tarqalishi 5,3% gacha, teilerioz 7,6 % gacha va babezioz 1,7 %&nbsp; shunga mos ravishda B. Calcaratus, H. anatolicum H. Detritum</em> <em>kanalar tarqalishi aniqlangan.</em></p> G‘oyibnazarov Q.X. , Karimova N.U. , Gafurov A.G. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1630 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0500 ЭСТРОЗ ВА УНИ БИОИНСЕКТИЦИД ПРЕПАРАТИ БИЛАН ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ И http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1632 <p>Мақолада қўйларнинг эстроз касаллик қўзғатувчиси ҳамда тарқатувчиларининг биологияси, патогенези, мавсумийлиги, ташхислаш ва дифференциал ташхислаш усуллари, даволаш ва олдини олишда янги маҳаллий биоинсектицид препаратини қўллаш самарадорлиги бўйича олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ҳақида маълумотлар келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Исмоилов А.Ш. , Пулотов Ф.С., Раҳимов М.Ю. , Джалолов А.А. , Болтаев Д.М. , Шерқулов А.М. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1632 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ИКСОДИДОЗ КАСАЛЛИГИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШДА ДЕЛЬТАМЕТРИН 5 ПИРЕТРОИДИНИНГ САМАРАСИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1633 <p><em>Илмий-тадқиқот ишлари Самарқанд вилоятининг аҳоли қарамоғидаги шахсий қорамолларда олиб борилди. Бунда Hyalomma, Rhipicephalus авлодига мансуб кана турлари доминант тур сифатида қайд этилди.</em> <em>Дельтаметрин5 препаратини&nbsp; 0,015% - концентрацияда (3</em> <em>л/бошга) ишчи эритмаси Hyalomma (H. anatolicum,</em> <em>H.detritum), Rhipicephalus (Rh. Bursa, Rh. turanicus), Dermacentor marginatus каналарига қарши қарши 98% самарадорликга эга эканлиги аниқланди.</em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> М.Ю. Раҳимов, Ф.С. Пулотов, А.Ш. Исмоилов, А.A. Джалолов, Д.М. Болтаев Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1633 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QO‘YLAR IXODIDOZLARIGA QARSHI DELTAMETRIN 5 PREPARATINING SAMARADORLIGI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1638 <p><em>Ilmiy-tadqiqot ishlari Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi qo‘ychilikka ixtisoslashgan “Xolto‘raе</em><em>v Oybе</em><em>k XM” xo‘jaligidagi otarlarda hamda Qibray tumanidagi aholi qaramogida parvarish qilinayotgan qo‘ylarda olib borildi.</em></p> <p><em>Tadqiqotlarimiz natijasida qo‘ylar tanasida iksod kanalaridan Hyalomma anatolicum, Rhipicephalus bursa va junxo‘r hasharotlardan Bovicola ovis ektoparazitlari parazitlik qilishi aniqlandi. Ektoparazitlarga qarshi 5%- Dе</em><em>ltamе</em><em>trin piretroidi qo‘llanildi.</em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> Sh.R. Xolov, M.Y. Rahimov, F.S. Po‘lotov, A.Sh. Ismoilov, A.A. Djalolov, D.M. Boltayev Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1638 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ҚЎЙЛАР ХЛАМИДИОЗИНИ ИММУНОЛОГИК ТЕКШИРИШ ВА УЛАРДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1639 <p>Мақолада қўйлар хламидиозига қарши ГОА формол вакцина қўлланилганда организмда иммун тизим барқарор бўлиши ва хламидиоздаги айрим патоморфологик ўзгаришлар ҳақида маълумотлар келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Наврузов Н.И, Исматова Р.А, Джураев О.А, Актамов У.Б., Сайфидинов Б.Ф Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1639 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QORAMOLLAR TEYLERIOZIGA QARSHI VAKSINANI REAKTOGENLIK VA IMMUNOGENLIK XUSUSIYATI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1641 <p>Maqolada Qashqadaryo viloyatining tog‘ oldi hududlarida qoramollarning qon-parazitar <br>kasalliklarining tarqalishi haqida ma’lumotlar berilgan, 6 bosh tajribada kasallangan hayvonlarga <br>suyuq kultural teyleriozga qarshi vaksinasining reaktogenlik va immunogenlik xususiyatlari <br>o‘rganilgan, natijada kasallikka chalingan hayvonlarning qon-parazitar kasalliklari aniqlanmagan. <br>teyleriozga qarshi vaksinasining reaktogenligi va immunogenlik xususiyatlari 6 oy davomida <br>aniqlandi. Vaksinaning reaktogenlik va immunogenlik xususiyatlarini o'rganish ishlab chiqarish <br>sharoitida 745 bosh qoramollarda o'tkazildi, buning natijasida ham vaksinaning reaktogenlik <br>xususiyati yo'qligi va immunogenlik xususiyati 6 oygacha bo‘lgan muddatni tashkil qilishi <br>aniqlandi.</p> G‘oyibnazarov Q.X, Karimova N.U., Hamidov S.G., Gafurov A.G. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1641 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 TEYLERIOZGA QARSHI VAKSINA http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1642 <p><em>Maqola Qoramollarni teyleriozini profilaktika qilishda maxsus profilaktik vosita-vaksina ishlab chiqishga qaratilgan. Teylerioz bilan kasal moldan patologik material (limfatik tugun) olish va undan teyleriyalarni shizogonal bosqichini asesolizatsiya qilish yo‘li bilan ajratish va sun’iy to‘yimlik moddalarda o‘stirish natijasida vaksina materialini olish hamda uni vaksina sifatida kriogenizatsiya qilib keyingi tadqiqotlar uchun kriobank tashkil qilish.</em></p> G‘oyibnazarov Q.X, Karimova N.U, Gafurov A.G Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1642 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ СУДЕБНО-ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1643 <p>В статье освещены особенности патологоанатомического вскрытия трупов сельскохозяйственных животных в целях проведения судебно-ветеринарной экспертизы. Приведены сведения о порядке, целях и задачах проведения судебно-ветеринарного вскрытия, а также оформления соответствущей документации.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> О.А.Джураев Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1643 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ҚУЁНЛАР ИЧКИ АЪЗОЛАРИГА РИФИЗОСТРЕПНИНГ ТАЪСИРИНИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎРГАНИШ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1644 <p>Мақолада туберкулезга қарши препаратлар комплекси –“Рифизостреп” қўлланилган тажриба қуёнларининг ички аъзоларига мазкур препаратнинг таъсирини гистологик ўрганиш маълумотлари келтирилган. M.bovis 8-03 штаммли туберкулёз микобактерияларига қарши юқори бактерицид фаолликка эга бўлиш билан бирга, препарат тажриба ҳайвонларининг организмига салбий таъсир кўрсатмаслиги аниқланган.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> О.А.Джураев, Г.Ҳ.Мамадуллаев Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1644 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 PATHOMORPHOLOGY OF ATYPICAL MYCOBACTERIOSIS OF RABBITS http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1645 <p>The article highlights the results of scientific research on the pathoanatomical and histological study of experimental rabbits infected with atypical mycobacteria. It has been established that the latter are able to cause rather deep pathological processes in their body. These processes are characterized, in addition to general hemodynamic disorders, by the development of necrotic foci of various sizes in the liver.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> O.A.Djuraev Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1645 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 BALIQLARNI BRONXIOMIKOZDAN ASRAYLIK http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1646 <p><em>Ushbu maqolada sun’iy suv havzalarida boqilayotgan baliqlarni bronxiomikoz kasalligini oldini olish va bu kasallikni keltirib chiqaradigan omillar haqidagi ilmiy manbaalar tahlili bayon etilgan. </em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> Sh.K.Baliev , R.Uroqova , N.A.Sulaymanova , A.X.Xushnazarov , Z.Botirova Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1646 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТУМАНЛАРИ ҲУДУДЛАРИДА 2012-2023 ЙИЛЛАР ДАВОМИДА ҲАЙВОНЛАР ОРАСИДА ҚУТУРИШ КАСАЛЛИГИ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1647 <p><em>В статье приведены результаты исследования по изучению распространения бешенства различных видов животных на всей территории Республике Каракалпакстан в разрезе районов за 20</em><em>12-20</em><em>23 годы.</em></p> Салимов Х.С, Зубайдов Ф.Ф. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1647 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ШТАММА БАКТЕРИЙ BACILLUS THURINGIENSIS VAR. THURINGIENSIS УЗВИТИ М № 1 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1648 <p>Мақолада биологик (биоинсектицид) препарат ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун Bacillus thuringiensis var. thuringiensis УзВИТИ М № 1 штаммининг културал, морфологик биокимёвий хусусиятларибўйича олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ҳақида маълумотлар келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Пулотов Ф.С., Исмоилов А.Ш. , Раҳимов М.Ю. , Джалолов А.А. , Болтаев Д.М., Сайфиддинов К.Ф Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1648 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QORAMOLLAR TUBERKULYOZINI ETIS-2 PREPARATI YORDAMIDA KIMYOPROFILAKTIKA QILISH USLUBINING IQTISODIY SAMARADORLIGI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1649 <p>Maqolada ETIS-2 kompleks preparatining qoramollar tuberkulyozini kimyoprofilaktika qilish uslubining iqtisodiy samaradorligini o’rganish va kasallikka qarshi kurashish choralari haqida bayon qilingan.</p> Djurakulov O.K. , Mamadullayev G.H. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1649 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ASALARILARNING KUYA KASALIGINI ANIQLASh USULLARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1650 <p><em>Ushbu maqolada asalarilarning kuya kasalligini asalari oilalarida aniqlash bo’yicha tadqiqot natijalari bayon etilgan. Asalari oilalarida kuya qurti va pillasining bo’lishi asalari lichinkalarining nobud bo’lishi, mumkataklarning buzilishiga sabab bo’ladi. Asalarilarning gigiyena qilish qobiliyatining yo’qolishiga sabab bo’lib, oilaning kuchsizlanishiga olib keladi.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Rabbemov M., Davronov S. , Eshburiyev S.B. , Norboyeva M.R., Abdujabborov Y. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1650 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ ҚЎЗҒАТУВЧИСИНИНГ МОРФО-ФИЗИОЛОГИК, ТИНКТОРИАЛ, КУЛЬТУРАЛ, БИОКИМЁВИЙ ВА ПАТОГЕНЛИК ҲУСУСИЯТЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1651 <p>Қўйларнинг инекцион некротик гепатит касаллиги қўзғатувчиси <em>Clo</em><em>stridium</em><em>. </em><em>novyi</em>-қатьий анаэроб, ҳаракатланувчи, қалин, полимер таёқча шаклдаги микроб. Ташқи муҳитда ва ноқулай шароитларда спора ҳосил қилади. Оддий озуқа муҳитларида вегетацияланмайди. Китт-Тароцци муҳитида вазелин мойи остида-лойқа ҳосил қилади ҳамда кам газ пуфакчалари пайдо бўлади. Сутни секин ивитади, желатинани эритади. Кучли заҳар ажратади. Денгиз чўчқалари юқтирилса 12-36 соатда ўлади Инексия жойида бириктирувчи&nbsp; ва унинг ёнидаги мушаклар сарғиш ёки оч-пушти рангдаги илвирасимон шиш ҳосил қилади. Мушаклар оч рангда, ички аъзолар ўзгаришсиз бўлади.</p> Ш. Ҳакимов, Д.И.Салимова, И.Х.Салимов Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1651 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QO‘YLARNING BRADZOT KASALLIGINI O'ZIGA XOS PROFILAKTIKASI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1653 <p>В статье представлена информация об основных методах профилактики брадзота и эффективности вакцин, разработке оптимальных методов количественного контроля напряженности иммунитета и специфической профилактики клостридиоза, созданных учеными разных стран.</p> N.B.Ergashev, G‘.A.Mengliyev, I.X.Salimov, Sh.Hakimov Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1653 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ҚОРАМОЛЛАР ЛЕЙКОЗ ВИРУСИНИ ТАРҚАЛИШ ЙЎЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1654 <p>Мақолада қорамолларни лейкоз вирусини тарқалиш йўларни аниқлаш мақсадида минимал юқтириш дозаси, бурун шиллиқ пардалар, тил усти орқали лейкоз вируси билан турли босқичда зарарланган хайвондан олинган лейкоцитлар билан зарарлантириш мумкинлигини аниқлаш мақсадида қўйилган тажриба натижалари келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Бутаев Махмуд Каршиевич, Салимов Хаит Салимович, Гулюкин Михайлович Иванович Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1654 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 BALIQCHILIK XO‘JALIKLARIDA BALIQLAR LERNEOZINI KELIB CHIQISH SABABLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH TADBIRLARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1655 <p><em>Maqolada sun’iy suv havzalarida boqilayotgan baliqlar lerneozining </em><em>kelib chiqish sabablari </em><em>haqidagi ilmiy manbalar tahlili</em><em> va qisman amaliy ishlar xulosasi</em><em> bayon etilgan.</em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> N.A.Sulaymanova , S.I.Mavlonov Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1655 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ҚЎЙЛАР БРАДЗОТ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ МАҲАЛЛИЙ МОНОВАЛЕНТ ГОА ВАКЦИНА ТАЖРИБА СЕРИЯСИНИ ИММУНОГЕНЛИГИНИ ДЕНГИЗ ЧЎЧҚАЧАЛАРИДА АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1656 <p>Мақолада Қашқадарё вилоятининг Ғузор, Муборак, Чироқчи туманлари, Самарқанд вилоятининг Нарпай ва Жиззах вилоятининг Ш.Рашидов номли ва Фориш туманларидаги аҳолининг шахсий хўжаликларидаги брадзот билан&nbsp; касалланиб ўлган ёки мажбурий сўйилган қўйларнинг ички аъзоларидан олинган патологик намуналардан ажратиб олинган касаллик қўзғатувчиси Cl.Oedеmatiens штаммининг культурал - морфологик, тинкториал, биокимёвий, биологик хусусиятларини&nbsp; ўрганиш асосида у идентификация қилинганлиги тўғрисидаги маълумотлар ёритилган. Шунингдек, Cl.Oedеmatiens штаммидан тайёрланган брадзотга қарши моновалент ГОА вакцина тажриба сериясининг иммуногенлигини лаборатория шароитида денгиз чўчқачаларида ўрганиш натижалари баён этилган.&nbsp;&nbsp;</p> Салимов Х.С., Урақова Р.М., Менглиев А.С. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1656 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 НОДУЛЯР ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИНИНГ ҚОРАМОЛЛАРДА БИОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШ НАТИЖАЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1657 <p><em>Нодуляр дерматит билан касалланган қорамолларда биокимёвий ўзгаришларни аниқлаш </em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> С.С.Турсунов Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1657 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ВЕТЕРИНАРНЫЙ РАДИОМОНИТОРИНГ В НУРАТИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1658 <p>В данной статье представлены сведения о радиометрических исследованиях, проведенных в 2 хозяйствах Нуратинского района Навоийской области. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Приведены подробные данные о том, что в лабораторных условиях на территории хозяйства исследовались образцы почвы, люцерны, водоёмов и сена.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Мирзаев Б.Ш., Хакимов Б.Н., Хушназаров А.Х. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1658 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ВЕТЕРИНАРНЫЙ РАДИОМОНИТОРИНГ В ИЗБОСКАНСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1659 <p>В данной статье представлены сведения о научно-исследовательской работе по радиометрии в хозяйствах Избосганского района Андижанской области. Исследования, проводимые в этих областях, дают информацию о наличии в мире остаточных изотопов цезия -137 и стронция-90.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Мирзаев Б.Ш., Хакимов Б.Н., Исмоилов А.Ш. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1659 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 “АLPHА-SHАKTI” 10% ЕC ПРЕПАРАТИНИНГ ҚОРАМОЛЛАР СУТИ ТАРКИБИДАГИ ҚОЛДИҒИНИ ЎРГАНИШ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1660 <p>Бу мақолада Қорақалпоғистон шароитидаги чорвачилик хўжаликлари ҳамда ахоли хонадонларидаги мавжуд қорамоллар эктопаразитларига қарши “Аlphа-shаkti” 10% ЕC пиретроид препаратининг 0,03 фоизли еритмасини қўлланилганда соғин сигирлар сути таркибида препаратнинг қолдиғини аниқлаш бўйича маълумотлар келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Камалова А.И., Мавланов С.И., Пулотов Ф.С. , Исмоилов А.Ш. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1660 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 SIRDARYO VILOYATINING AYRIM TUMАNLАRIDА QO‘YLАR OSHQOZON-ICHAK STRANGILYATOZLARINING TАRQАLISHI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1661 <p><em>Ushbu maqolada joriy yilda respublikamizning markaziy hududi hisoblangan – Sirdaryo viloyatining turli tumanlari bo‘yicha qo‘ylarning gelmintozlar bilan zararlanish darajasi, asosiy gelmintozlarning tarqalish bo‘yicha maʼlumotlar keltirilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Uluqov B.K., Djabborov Sh.A. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1661 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF CHICKEN ECTOPARASITES http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1662 <p>This article presents literature data and results of preliminary research about ectoparasites that are widespread and cause great economic damage in chicken coops and some poultry farms. Their biology, distribution, clinical signs, epizootology and preventive measures are presented.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Raimkulov I.X., Davlatov R.B., Yunusov X.B. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1662 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 TOLGULI (OLEANDER, SAMBITGUL) O’SIMLIGINING HAYVON VA MAHSULOTLARIGA TOKSIK TA’SIR XUSUSIYATLARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1663 <p>Maqolada tolguli o’simligining qoramollarga toksik ta’sir xususiyatlari, klinik belgilari, EKG, patogistologik, patologoanatomik, xromatografik tekshirishlar o’tkazilgan hamda oldini olish va davolashlar o’rganilgan.</p> <p>Hayvonlarni o’ldiruvchi doza (O’D) lari, hayvon mahsulotlariga toksik ta’siri miqdorlari, laboratoriya tekshirish usullari o’rganilgan</p> Sharapov M.A. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1663 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QO‘ZILAR STREPTOKOKKOZINING DIAGNOSTIKASI VA DAVOLAShDA PREPARATLARNING SAMARADORLIGI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1665 <p>Tadqiqotlar davomida spontan va eksperimental streptokokkoz bilan kasallangan qo‘zilarni antibiotiklar bilan davolash samaradorligi olib borilgan. Tajriba davomida jami 125 bosh qo‘zilar tanlab olingan. Bunda laboratoriya sharoitida tajribalardan o‘tgan 3 ta eng samarali antibiotiklar tanlab olindi. Ushbu ilmiy-amaliy tadqiqotlar xo‘jaliklar sharoitida o‘tkazilgan. Tadqiqotlarning eng samarali enrofloksatsin 90 foizni va farmastar-200 esa 87 foiz davolash samaradorligi aniqlangan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Sheralieva I. D. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1665 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QASHQADARYO VILOYATI PARRANDACHILIK XO‘JALIKLARIDA MAREK KASALLIGINING TARQALISH DARAJASI HAMDA PATOMORFOLOGIK O‘ZGARISHLARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1666 <p>Наше исследование показало, что на птицефабриках Кашкадарьинской области было проведено клиническое обследование 5709 голов птицы, выделено 150 головы кур с подозрением на заболевание и изучены клинические признаки и патологоанатомические изменения. Наблюдалось, что заболевание встречается в основном у цыплят в возрасте 1-15 дней, заболеваемость может достигать 65%. Вирус обладает онкогенной и иммунодепрессивной активностью, ослабляющей иммунологическую защиту птицы, а также повышающей восприимчивость птицы к другим заболеваниям</p> <p>Хроническая форма болезни Марека проявляется в виде энзотии или спорадического состояния, а острая форма-в виде эпизоотии. При первом же появлении болезни заболевают практически все восприимчивые птицы. В стационарных неблогополучных хозяйствах заболевают только непривитые молодые птицы.</p> <p>Болезнь Марека встречается в любое время года, часто в сочетании с другими инфекционными и инвазионными заболеваниями. Когда не используются эффективные меры борьбы с болезнью Марека, она переходит в стационар с высокими показателями заболеваемости (35%) и смертности (84%). Среди птиц, содержащихся в клетках.</p> Axmedov.B.N. , Murodov X.U. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1666 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕРОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗА http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1668 <p>Для сравнительной оценки серологических и гематологических методов диагностики лейкоза крупного рогатого скота исследования проведены в экспериментальных условиях и в 22 хозяйствах.</p> <p>У всех больных экспериментальным лейкозом овец и телок наблюдались стопроцентные совпадения данных серологических реакций с результатами гематологических, клинических исследований. У одной телки и четырех овец отмечали характерные клинические признаки лейкоза.</p> Рузиев З.Э. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1668 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 2-ПРОПИНИЛАМИНОБЕНЗИМИДОЛНИНГ МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН ШАКЛЛАРИНИ ДАСТЛАБКИ СИНАШ НАТИЖАЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1669 <p>Ушбу мақолада қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг паразитар ва юқумсиз касалликларига қарши кўрашиш чора-тадбирларини амалга оширишда махаллий антигелминт препаратларидан фойдаланишнинг самарали усуллари байон қилинган<strong>.</strong></p> Улашов И.А. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1669 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 JIZZAX VILOYATI G‘ALLAOROL TUMANINING AYRIM HUDUDLARIDA GELMINTOZLARNI TARQALISHI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1670 <p><em>Ushbu maqolada Jizzax viloyati G‘allaorol tumanidagi ayrim xo‘jaliklarida gelmintlarni tarqalish darajasi o‘rganilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> J.M.Isayev, I.A.Ulashov, I.G‘.Usmanov, U.I.Muxtorov Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1670 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 NAVOIY VILOYATINING AYRIM HUDUDLARIDA GELMINTOZLARNI TARQALISHI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1671 <p><em>Ushbu maqolada Navoiy viloyatining ayrim xo‘jaliklarida gelmintlarni tarqalish darajasi o‘rganilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> J.M.Isayev, I.A.Ulashov, I.G‘.Usmanov, U.I.Muxtorov Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1671 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QUYONLARDA GELIOTROP VA KAPRIRCHOPON O‘SIMLIKLARNING VEGETATIV VA GENERATIV SHAKLLARIDAN ZAHARLANISHDA KLINIK BELGILAR http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1672 <p><em>Maqolada geliotrop va kampirchopon o‘simligining poyasi, bargi va guli aralashmasi va geliotrop urug‘ini tajriba quyonlari ozuqa massasining miqdoriga 50%, 30%, 10% miqdorda qo‘shib berilganda quyonlarda kuzatiladigan zaharlanishning muddati, tajriba davomida kuzatilgan klinik belgilar, nobut bo‘lish holatlari haqida batafsin ma’lumotlar keltirilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Abduraimova G.T., Sultanova I.Y. , Emurodov B.A. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1672 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 GELIOTROP O‘SIMLIKLARNING TOKSIK TA’SIRINI O‘RGANISH VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1673 <p>Maqolada, lalmikor maydonlarda ytishtirilayotgan ozuqabop o‘simliklarining ytilib ko‘payishiga to‘sqinlik qilib kelayotgan&nbsp; geliotrop zaharli (kampirchopon, ko‘kmaraz) o‘simligining toksik ta’sirini vegetativ davridan to ytilish generativ (urug‘lash) davrgacha bo‘lgan muddatda toksik ta’sirini o‘rganish va unga qarshi zamonaviy pestitsidlar ENTOSTAR (Tribenurolmetil), ENTOPIK (klodinafop tefuril) kabi vositalar bilan yo‘qotish choralari keltirilgan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Sultanova I.Y., Isayev M.T, Abduraimova G.T. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1673 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 АСАЛАРИЛАР НОЗЕМАТОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШНИ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1674 <p>Мақолада асаларичилик хўжаликларида асалари оилаларида хозирги кунда кана чақирувчи касалликлар ворроатоз касаллиги билан бир қаторда нозематоз ҳам учраб туриши тўғрисида сўз юритилган. Нозематоз ишчи асаларилар, маликалар ва ёввойи асалариларнинг касаллиги ҳисобланиб, касаллик кўпроқ қиш ва баҳор фаслларида кўзатилиши камроқ ҳолларда кузда қайд қилиниши баён этилган. Касаллик пайдо бўлишига асосан асалариларни сифатсиз озиқлантириш, қишлаш даврида юқори намлик ҳароратда узоқ қишлаш ва уяларини вақтида дезинфекция қилинмаслиги каби омиллар сабаб бўлиши таъкидланган. Касалликни аниқлашда авваламбор йил мавсумига асаларичилик хўжаликларининг эпизоотологик ҳолатига клиник белгиларига эътибор қаратилиши асосан асаларилар қишда уядан чиқиши, уяга кириш тахтаси усти суюқ ахлат билан ифлосланиши, уядан ёқимсиз ҳид келиши, ичкарида, чуқурчалар ва деворлари ахлат билан бўялиб, пастки қисмида эса кўп сонли ўлган асаларилар мавжудлии тирик ариларнинг қоринлари шишган ҳолатлари кўзатилган касалликнинг яширин даври ташқи белгиларининг йўқлиги ёки заиф бўлиб қолиши кабилар таҳлили қилинган ўз вақтида чора-тадбирлар олиб борилмаса асаларичилик хўжаликларига катта иқтисодий зарар келтириши баён этилган.</p> Урақова Р.М. , Балиев Ш.Қ., Ботирова З. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1674 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ ИМИ КУЛАНА И ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО В ЭКОЦЕНТРЕ “ДЖЕЙРАН” http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1675 <p>Бесспорно, что защита и разведение редких видов животных, с целью предотвращения полного исчезновения&nbsp; этих «экзотических» животных, занесенных в «Красную книгу», является важной и всегда актуальной гуманитарной, общественной и культурной проблемой.</p> <p>Важным в решении данной проблемы является и защита редких животных от вредоносного, порой губительного воздействия различных экто- и эндопаразитов, в том числе гельминтов.</p> Орипов А.О., Исаев Ж.М. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1675 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 CYPRA EC PREPARATINING ECHKILARNING JUNXO‘RLARIGA NISBATAN INSEKTITSID TA’SIRI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1679 <p>Maqolada echkilarning junxo‘rlari - Bovicola caprae ektoparazitlariga nisbatan laboratoriya sharoitida Cypra EC 25 % preparatining insektitsidlik xususiyatlari, suvli emulsiyasining eng minimal va samarali konsentratsiyalari bo‘yicha ma’lumotlar bayon etilgan.</p> <p>&nbsp;</p> Boltayev D.M., Pulotov F.S., Ismoilov A.Sh. , Rahimov M.Yu. , Djalolov A.A. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1679 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 SIGIRLARDA HOMILA YO‘LDOSHINING USHLANIB QOLISHINI DAVOLASHDA ROOTIKAN PREPARATINING SAMARASI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1680 <p>Maqolada sigirlar tuqqandan keyingi yo‘ldosh ushlanib qolishini davolashda “Rootikan” preparati 100 kg tirik og‘irligiga 1 litr, “Ixglyukovit-vet” preparati 50 ml miqdorida bachadon ichiga qo‘llanilgandagi samarasi o‘rganilgan.</p> Ochilov J.N., Kuldashev O.U. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1680 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 SIGIRLARDA ALIMENTAR BEPUSHTLIKLARNING KELTIRIB CHIQARUVCHI SABABLARI VA PROFILAKTIKASI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1682 <p>Maqolada alimentar bepushtliklarni keltirib chiqaruvchi ozib ketish natijasida, semirib ketish natijasida va hayvonlarga berilayotgan ozuqa ratsionida bo‘ladigan yetishmovchiliklar bo‘yicha va jinsiy organlarda bo‘ladigan patologik o‘zgarishlar batafsil keltirilgan va bu bepushtlikni oldini olish bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> H.S.O‘rinov., R.I.Bobomurodov , Sh.O.Xamraev , O.U. Kuldashev Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1682 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 SIGIRLAR GINEKALOGIK KASALLIKLARNI OLDINI OLISHDA PREPARATLAR SAMARASI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1683 <p>Maqolada sigirlarda tuqqandan keyingi uchraydigan kasalliklarni oldini olishda sutdan chiqarilgan sigirlarni aloxida ajratilib ularga preparatlar yuborilib tug‘ish jarayonini yengil kechishi, tuqqandan keyingi servis davrini qisqartirishda va otalanishni yuqori bo‘lishida preparatlar samarasi keltirilgan.&nbsp;</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> H.S.O‘rinov., R.I.Bobomurodov , O.U. Kuldashev Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1683 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 YOSH ITLAR O‘SISHIDA PATOMORFOLOGIK O‘ZGARISHLAR http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1684 <p><em>Ushbu maqolada raxit bilan kasallangan yosh itlarning ҳаракат органларидаги ўзгаришлар, оёқ дистал қисмидаги бўғимлар ва tos suyagining deformatsiyasi, tishlarda o’zgarish (кариес) bo'lishi, shuningdek umurtqa pog'onasi va pastki orqa qismida og'riq bo'lishi natijasida mushaklarning spazmlari hamda suyaklarning demineralizatsiyasi bayon etilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> H.N.Bektanova Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1684 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 “XITOZAN BOMBYX MORI GIDROKSIAPATITI” PREPARATINING TUXUM YO`NALISHDAGI TOVUQLARDA KALSIY VA FOSFOR ALMASHINUVI BUZILISHLARIGA TA`SIRINI O‘RGANISH http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1685 <p>Parrandachilik fermer xo’jaliklari sharoitida tuxum yo’nalishidagi Lomann Braun Klassik zotli tovuqlarga “Xitozan <em>Bombyx mori </em>gidroksiapatiti” polimerli preparatni ozuqaga qo`shib berilganda tuxum mahsuldorligi, organizm minerallariga ta`siri o`rganilgan.</p> Navruzov N.I. , Hamraqulov N.Sh. , Vohidova N.R. , Ergashev Q.X. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1685 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО БИОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЛЕЩЕЙ У ЛОШАДЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1686 <p>Из серьезных проблем развития коневодства является зараженность лошадей эктопаразитами. Вместе с тем, проблема инвазирования и распространение эктопаразитов – клещей у лошадей табунного содержания остается весьма актуальной проблемой. Распространение, которых связано с действием различных причин биотического, абиотического, климатического характера и прежде всего наличие возбудителя, особенности его биологии, характера их циркуляции в природном биоценозе и пути передач. Эктопаразиты представляют существенные угрозы для здоровья. Понимание этих паразитов крайне важно для поддержания благополучия лошадей.</p> <p>&nbsp;</p> Раимов Н.Б. , Пулотов Ф.С. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1686 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QISHLOQ XO‘JALIK HAYVONLARINI EKTO PARAZITLARIGA TA’SIR QILUVCHI PEST KIL PERITROITI ZAXARLILIK DARAJASINI QUYONLAR ORGANIZMIGA TA’SIR QILISH MEXANIZMINI O‘RGANISH http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1687 <p>Ushbu maqolada qishloq xo‘jalik hayvonlarini ekto parazitlariga ta’sir qiluvchi Pest KiL preparatining zaxarlilik darajasini&nbsp; quyonlar organizmiga ta’sir qilish mexanizmini o‘rganish hamda ekto parazitlarga qarshi kurashishda ushbu vositalarning quyonlar organizmida salbiy oqibatlarini va o‘ldiruvchi dozasi o‘rganilganligi to‘g‘risida ma’lumotlar&nbsp; bayon qilingam.</p> Axmadov A.I., Isayev M.T., Sultonova I.Y. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1687 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ЖЎЖАЛАРНИНГ ПУЛЛОРОЗИ ВА СТРЕПТОКОККОЗИНИНГ АРАЛАШ ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИДА ПАТОМОФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1688 <p>Мақолада S.pullоrom gallinarium ва Str.<em>pneumoniaeларнинг аралаш инфекцияси</em> билан зарарланган тухум йўналишидаги жўжаларнинг ёшга оид динамикаси ҳамда жўжаларнинг пуллороз ва стрептококкозларида патоморфологик ўзгаришлар ҳақида маълумотлар&nbsp; келтирилган.</p> Элмуродов Б.А., Наврузов Н.И., Киямова З.Н. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1688 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ПАРРАНДАЛАРДАН АЖРАТИЛГАН САЛЬМОНЕЛЛЁЗ ҚЎЗҒАТУВЧИЛАРИНИНГ ТУРЛИ АНТИБАКТЕРИАЛ ПРЕПАРАТЛАРГА СЕЗУВЧАНЛИГИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1689 <p>Ушбу мақолада Республикамиз хўжаликларида паррандаларда салмонеллёзнинг асосий қўзғатувчи тури бўлган <em>S.enteritidis</em>нинг бир неча антибактериал препаратларга сезувчан-лиги ўрганилган ҳамда ин-витро да ўрганилиш асосида юқори сезувчанликни намоён этган препаратларнинг терапевтик самарадорлиги экспериментал сальмонеллёзда ўрганиш натижа- лари баён этилган.</p> Ҳ.С.Салимов , А.Ҳ.Ҳатамов Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1689 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 PASTERELLA SEROTIPLARINI SEROLOGIK REAKSIYALAR YORDAMIDA ANIQLASH http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1690 <p><em>Pasterella shtammlarini serologic tipizasiya qilish uchun bir vaqtning o‘zida serologik reaksiyalardan agar gelidagi prisipitasiya reaksiyasi va agllyutinatsiya reaksiyasini qo<strong>‘</strong>llash maqsadga muvofiqdir. Olingan natijalarni taqqoslash natijasida tekshirilayotgan shtammlarning serologik mansubligi to<strong>‘</strong>g<strong>‘</strong>risida ishonchliroq xulosalar chiqarish imkonini berdi. Shu bilan birga</em><em> bilvosita gemagglyutinatsiya reaksiyasi</em><em> qo‘llanildi va</em><em> antigen sifatida sensibilizatsiyalangan </em><em>“</em><em>O</em><em>”</em><em> guruh</em><em>l</em><em>i</em><em> odam</em><em> eritrotsitlari</em><em>dan foydalanildi.</em> <em>A</em><em>mmo </em><em>sh</em><em>uni</em><em> ta’kidlash joizki doimiy “</em><em>O</em><em>”</em><em> guruh</em><em>l</em><em>i</em><em> odam</em> <em>eritrositlarini </em><em>olishdagi qiyinchiliklar uni boshqa reaksiyalar bilan parallel ravishda o<strong>‘</strong>rganish</em><em>d</em><em>a </em><em>qiyinchiliklar mavjud</em><em>.</em></p> Nurgaliyeva J.S., Salimov I.X. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1690 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ЯЙЛОВЛАРДА СИНБОВИЛ ЧИВИНЛАР ФАУНАСИ ВА МАВСУМИЙ ДИНАМИКАСИ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1691 <p>Мақолада яйловлар шароитида синбовил чивинлар фаунаси, тарқалиши ва мавсумий динамикаси ўрганилган ҳамда бу тўғрисидаги маълумотлар батафсил баён қилинган<strong>.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Исмоилов А.Ш. , Шерқулов А.М. , Камалова А.И. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1691 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QUYONLARDA YIRINGLI OTITLARNI DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1693 <p><em>Quyonlarda yiringli otitlarni davolashda, 0,25 % li levomitsetin spirti, diaksidin, ximotripsin, gidrokortizon, adrenalin, flukonazol, sefotaksim-BXF 3, levomer ma’lum me’yor va miqdorda qo‘llanilganda, eritrotsitlar, gemotakrit va gemoglobin miqdorlarini oldin kamayib keyin oshishi organizmda oksidlanish-qaytarilish jarayonlarining jadal ko‘tarilishidan, leykotsit miqdorining va eritrotsitlarning cho‘kish tezligining tajriba davomida oldin ko’payib keyin kamayib borishi hayvonlarda patologik jarayonning tuzalishi, retikuloendotelial sistemasining stimullashidan darak beradi.</em></p> A.I.Ruziyev, H.B.Niyozov, A.G’.Jabbarov Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1693 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 BAKTERIYALARNING (PASTERELLA, ESHERIXIYA, SALMONELLA, STREPTOKOKK) ASSOTSIATSIYALANGAN ANTIGENINING IMMUNOGENLIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH NATIJALARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1694 <p>Maqolada Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti Hududiy diagnostika laboratoriyasida yaratilgan bakteriyalarning assotsiatsiyalangan (pasterellalar, esherixiyalar, salmonellalar, streptokokklar) antigenining antigenlik va immunogenlik xususiyatlarini aniqlash bo‘yicha laboratoriya tadqiqotlari yoritilgan. Tajribalar natijasida antigen steril va zararsizligi, antigenlik va immunogenlik xususiyatlarga ega ekanligi: pasterellalar, salmonellalar, esherixiyalarga qarshi maxsus antitelalar titri 1:3657,1 va streptokokklarga qarshi antitelalar titri 1:128 darajada aniqlangan.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> Abdalimov S.H., Ismatova R.A., Tursunov S.S. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1694 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 ДИСФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ И СУБИНВОЛЮЦИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ И БЕСПЛОДИЯ В ПОСЛЕДСТВИЕ ИХ http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1695 <p>В статье описаны причины субинволюции матки, гипофункции яичников и связанного с ними бесплодия у продуктивных коров, особенности развития, клинические и гемоморфобиохимические изменения, анализ полученных результатов.</p> Х.Б.Юнусов, Б.М.Эшбуриев, Б.С.Алимов Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1695 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 WAYS AND METHODS OF RADIATION IMPACT REDUCTION USE OF MILK AND MEAT http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1696 <p>Along the food chain, radionuclides enter the human body, accumulate, have a negative effect, have a radiotoxicological effect. Such interest in the effects of radioactive substances arose due to the harmful effects of strontium-90 (Sr-90) and cesium-137 (Cs-137) on the body.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Ravshanova F.S. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1696 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TUYAQUSHLARNI BOQISH VA ULARDAN MAHSULOT OLISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1697 <p>Ushbu maqolada tuyaqushlarni yashash tarzi, ularni boqish va ulardan mahsulot olish haqida tushunchalar berilgan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Norjigitov R.S. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1697 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 QORAMOLCHILIKDA OZUQA TA’MINOTI TAHLILI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1698 <p>Mazkur ilmiy maqolada Samarqand viloyati qishloq xoʻjaligi subyektlarida chorvachilikda ozuqa ta’minotini yaxshilash, uning bazasini mustaxkamlash borasida nazariy bilimlar yoritilgan. Shuningdek, aholi bandligi va ularning daromadligini oshirish maqsadida dehqon va tomorqa xoʻjaliklarida chorvachilik faoliyatini barqaror rivojlantirishda ozuqa bazasini mustaxkamlashda ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> U.U.Nurullayev , R.S.Norjigitov Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1698 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 VETARINARIYA-SANITARIYA TADBIRLARINI SIGIRLARDA MASTIT KASALLIGINI KELIB CHIQISHIGA TA’SIRI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1699 <p>В данной стате описаны причины возникновения мастита у коров в резултате нарушения зоогигиенических норм и пути его профилактики.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Kulmanov Bekzod Pirnazarovich, Akramova Amira Axrorovna, Aminova Sarvinoz Sadulla qizi Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1699 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500 GO‘NGDAN BIOGUMUS TAYYORLASHDA G O‘NGNI SAQLASH VA ZARARSIZLANTIRISH USULLARINING AXAMIYATI http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1700 <p>Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi hayvonlari ajratgan go‘ngni har xil usullarda saqlash va zararsizlantirish usullari va biogumusga tayyorlash bosqichlari keltirilgan.</p> Quvondiqov B.I., Akramova A.A., Abduraxmonov A. , Kulmanov B.P. Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1700 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0500