http://pedagogs.uz/index.php/01/issue/feed Ustozlar uchun 2024-07-07T00:56:45+05:00 Open Journal Systems <p><strong>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12-039 raqam bilan 2020-yil avgustdan ro‘yxatga olingan</strong></p> <p><strong>ISBN 978-9943-6663-3-7</strong></p> http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1606 VETERINARIYA ILM-FANINING RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION ISHLANMALARNING O‘RNI 2024-07-01T09:14:05+05:00 Elmuradov B.A. info@pedagoglar.uz <p><span class="fontstyle0">aqolada veterinariya ilmiy tadqiqot institutida oxirgi besh yilda amalga<br>oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari, olimlar tomonidan yaratilgan ilmiy innovatsion<br>ishlanmalar, tavsiyalar, patentlar, qo‘llanma va yo‘riqnomalar chop etilganligi yoritilgan.<br></span>&nbsp;</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1607 BALIQLARDA OQSILLAR ALMASHINUVI BUZILISHLARINI DIAGNOSTIKA QILISH USULLARI 2024-07-01T09:29:00+05:00 Qosimov S.J info@pedagoglar.uz Eshbyriyev S.B.- ilmiy rahbar info@pedagoglar.uz Abdujabborov Y., Yusupova Z., Norboyeva M.R. - talabalar Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti info@pedagoglar.uz <p><span class="fontstyle0">Ushbu maqolada baliqlarning oqsillar almashinuvi buzilishini aniqlashdagi<br>eng muhim diagnostik testlar va ularning ahamiyati to‘g‘risida bayon etilgan. Baliqlarda oqsillar<br>almashinuvi buzilishlarini diagnostika qilishda ularni yoshiga qarab oziqlantirishning tahlili (ozuqa<br>me’yorlari), xarakterli klinik belgilar (ishtaxaning yo‘qolishi, koxeksiyaning rivojlanishi, o‘sish va<br>rivojlanishdan ortda qolishi), patologoanatomik o‘zgarishlar (ichki azolar atrofida yog‘ning<br>to‘planishi, tana rangining qorayganligi, koxeksiya, ichaklarida qon quyilishlar,), qonning<br>morfobiokimyoviy o‘zgarishlari (gemoglobin, eritrositlar soni, gematokritning o‘rtacha<br>ko‘rsatkichi, leykositlar soni, tayoqcha yadroli neytrofil, bazofillar, monositlar, limfositlar, umumiy<br>oqsilning o‘rtacha miqdori, umumiy kalsiy, anorganik fosfor va retinol) ni tahlili muhim<br>hisoblanadi</span></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1608 QASHQADARYO VILOYATINING CHO‘L HUDUDIDA JOYLASHGAN QIZIL ZOTLI QORAMOLLARDA TRIXOFITIYA KASALLIGINI KELIB CHIQISH SABABLARI 2024-07-01T09:34:47+05:00 Usmonova X.J. info@pedagoglar.uz <p>Maqola Qashqadaryo viloyatining cho’l xududida joylashgan qizil zotli qoramollarda trixofitiya kasalligini kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etish uchun tavsiyalar berishga bag’ishlangan bo’lsa, hayvonlarning 5 foizida zamburug’, 3 foizida tellerioz va ularning tashuvchisi piroplazmoz tarqatishi aniqlangan. Aniqlanishicha, Kasbi tumanidagi “Yurt risqi” MChJ fermer xo‘jaligidagi 400 bosh qoramolning 4,5 foizi trixofitiya, buzoqlarda 2,5 foizi piroplazmoz bilan kasallangan. Undan tashqari qonning biokimyoviy ko’rsatgichlari asosida kasalliklarni erta aniqlash hamda sifatli davolash samarasi ko’zda tutilgan.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1609 DENGIZ CHO‘CHQALARINING EKSPERIMENTAL TUBERKULYOZIDA “RIFIZOSTREP» PREPARATINING KIMYOPROFILAKTIK SAMARADORLIGI 2024-07-01T09:37:55+05:00 Mamadullayev G.X., info@pedagoglar.uz Fayziyev U.M., Djurakulov O.K., Saparov A.R., Xamidov S. info@pedagoglar.uz <p>Maqolada tuberkulyozning M.bovis va M.tuberculosis turlari bilan eksperimental yuqtirilgandan so‘ng kasallikka qarshi yangi “Rifizostrep” preparati qo‘llanilgan dengiz cho‘chqalari ichki-a’zolarini bakteriologik tekshirish natijalari haqida bayon qilingan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1610 TUBERKULYOZ YUQTIRILGANDAN SO‘NG “RIFIZOSTREP” QABUL QILGAN QUYONLAR ICHKI A’ZOLARINING BAKTERIOLOGIK TAVSIFI 2024-07-01T09:41:42+05:00 Mamadullayev G.X., v.f.d., k.i.x., ilmiy rahbar info@pedagoglar.uz Fayziyev U.M., mustaqil izlanuvchi info@pedagoglar.uz Djurakulov O.K., tayanch doktorant; info@pedagoglar.uz Saparov A.R., SamDVMChBU Toshkent filiali assistenti info@pedagoglar.uz Xamidov S., SamDVMChBU talabasi info@pedagoglar.uz <p>Maqolada tuberkulyozning M.bovis va M.tuberculosis turlari bilan eksperimental yuqtirilgandan so‘ng kasallikka qarshi yangi “Rifizostrep” preparati qo‘llanilgan quyonlar ichki-a’zolarini bakteriologik tekshirish natijalari haqida bayon qilingan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1611 BALIQ PARVARISHIDA SUV XAVZALARINI UG‘ITLASHNING AHAMIYATI 2024-07-01T09:48:48+05:00 R.M.Uraqova, kichik ilmiy-xodim info@pedagoglar.uz T.Q.Gaznaqulov, v.f.n., katta ilmiy-xodim info@pedagoglar.uz Sh.Q.Baliyev v.f.f.d., katta ilmiy-xodim info@pedagoglar.uz <p><span class="fontstyle0">Maqolada Respublikamiz baliq parvarishlashda baliqchilik xo‘jaliklarida suv<br>xavzalarga ishlov berish borasida olib borilishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlar to‘g‘risida so‘z<br>yuritilgan. Baliq parvarishlashda avvalambor xavza suvi sifatini yaxshilash, xavzalarni o‘z vaqtida<br>me’yor asosida o‘g‘itlash va ug‘itdan foydalanishda gidroximiyaviy va gidrobiologik usullarga<br>asoslangan holda amalga oshirilishi talqin qilingan. Baliqchilik xo‘jaliklarida mineral (azotli,<br>fosforli va kaliy) va organik (go’ng, qush axlati, yashil ug‘it) o‘g‘itlar ishlatilishdagi ahamiyati<br>to‘g‘risida fikr yuritilgan. Havzaning tuproq turidan qat’iy nazar, faqat qumloq va kislotali<br>tuproqdan boshqa suvdagi zarur bo’lgan fosfor konsentratsiyasi suvdagi bakteriya va suv o‘tlarii<br>normal rivojlanishini ta’minlash baliqchilik xo‘jaliklarida baliq rivojlanishidagi o‘rni muhim<br>ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan</span> </p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1618 FEEDING IN POSTNATAL ONTOGENESIS OF TURKEYS 2024-07-03T22:20:47+05:00 R.M.Tashtemirov r.tashtemirov.53@gmail.com N.P.Dauletbaev dauletbaev.nursultan@bk.ru <p><span class="fontstyle0">This article contains information about turkey postnatal ontogenesis in food<br>products.</span> </p> 2024-07-03T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1620 HAYVONLAR BRUTSELLYOZINING OLDINI OLISH VA QARSHI KURASH CHORA-TADBIRLARI 2024-07-03T22:30:55+05:00 Ruzimurodov M.A. professor nivi@vetgov.uz Ulug‘muradov A.D. v.f.f.d. katta ilmiy xodim nivi@vetgov.uz Saidov A.A. kichik ilmiy xodim nivi@vetgov.uz Muxtarov F.N. doktorant nivi@vetgov.uz Sharipov N.A. mustaqil izlanuvchi nivi@vetgov.uz <p><em>Ushbu tezisda hayvonlarning xavfli brutsellyoz kasalligi bo‘yicha oldini olish, kasallik aniqlanganda qarshi kurashish, sog‘lomlashtirishning amaldagi tasdiqlangan bajarilishi majburiy bo‘lgan chora-tadbirlaridagi tegishli bandlar keltirilgan. </em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1621 QO‘Y VA ECHKILAR BRUTSELLYOZIDA TERI ALLERGIK REAKSIYALARIGA ASOSLANGAN SEROLOGIK TADQIQOTLAR VA USULLAR 2024-07-03T22:36:19+05:00 Ulug‘muradov A.D., v.f.f.d., katta ilmiy xodim nivi@vetgov.uz Saidov A.A., kichik ilmiy xodim nivi@vetgov.uz Muxtarov F.N., doktorant nivi@vetgov.uz Sharipov N.A., mustaqil izlanuvchi nivi@vetgov.uz <p><em>Mazkur tezisda qo‘y-echkilar brutsellyozi tashxisida teri allergik reaksiyalariga asoslangan serologik tadqiqotlar va usullar borasida XEB tomonidan tasdiqlangan ko‘rsatmalar tahlili bayon qilingan. Bundan tashqari hududiy tashxis markazlarida brutsella qo‘zg‘atuvchilari bilan ishlashda 3-darajali ehtiyot choralariga qat’iy rioya ko‘rilishi bo‘yicha majburiy ko‘rsatmalar keltirilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1622 “ДИРОНЕТ 500” PREPARATINING TAENIA HYDATIGENAGA TASIRI 2024-07-03T22:47:40+05:00 Alikulov Z.I. tayanch doktarant info@pedagoglar.uz Aminjonov Sh.M, v.f.d, ilmiy raxbar info@pedagoglar.uz Veterinariya ilmiy-tadqiqot inistituti info@pedagoglar.uz <p>Ushbu maqolada itlarning sestodoz kasalliklaridan biri bo‘lgan (Taenia hydatigena) ning kelib chiqish sabablari, biologiyasi va qarshi kurashishda “ДИРОНЕТ 500” antigelmintik preparatining samaradorligi haqida qisqacha ma’lumot berilgan.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1623 МУЛТИЦЕПТОЗНИНГ АСОСИЙ ТАРҚАТУВЧИСИ БЎЛГАН ИТЛАР ОРГАНИЗИМИДА РИВОЖЛАНИШИ ЯШАШ МУДДАТЛАРИ ВА ЙИЛ ФАСЛЛАРИГА ҚАРАБ ЎЗГАРИШЛАРИ 2024-07-03T22:53:25+05:00 Газнақулоа Т.К. в.ф.н., катта илмий ходим info@pedagoglar.uz Аминжонов Ш.М. в.ф.д., катта илмий ходим info@pedagoglar.uz <p>Мақолада ценуроз касаллигининг тарқалишида асосий тарқатувчи бўлган итларнинг организмида мултицепс-мултицепснинг ривожланиши ва ценур касаллигининг тарқалишида итлар асосий сабабчи бўлиши ёритилган. Мултицепслар фақат итнинг ичагида ривожланиши, итлар ценуроз касаллигининг асосий тарқатувчиси эканлиги мақолада баён этилган. Ундан ташқари йилнинг фаслларига минтақаларга қараб зарарланиш тафовутлари турлича эканлиги келтирилган.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1624 ҚУТУРИШ КАСАЛЛИГИ ВИРУСИГА ҲАЙВОН ТУРЛАРИНИНГ МОЙИЛЛИГИ, ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ 2024-07-03T23:00:15+05:00 Т.Газнакулов, в.ф.н., катта илмий ходим info@pedagoglar.uz <p>Ушбу мақолада қутуриш касаллиги вирусига ҳайвон турларининг мойиллиги, замонавий диагностикаси ва қарши кураш чора тадбирлари бўйича маълумотлар баён қилинган.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1625 МУЛТИЦЕПТОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ИТЛАР ОРАСИДА ТАРҚАЛИШИ 2024-07-03T23:03:41+05:00 Газнақулоа Т.К. info@pedagoglar.uz Аминжонов Ш.М. info@pedagoglar.uz <p>Мақолада ценуроз касаллигининг тарқалишида асосий тарқатувчиси бўлган итларнинг организимида мултицепс-мултицепснинг ривожланиши ва бу касалликнинг тарқалишида итлар асосий сабабчи бўлишини, бундан 100 йил аввал Холл (1910) ёзиб қолдирган. Унинг фикрича, мултицепслар фақат итнинг ичагида ривожланади. Шунинг учун итлар ценуроз касаллигининг келиб чиқиши ва ривожланишида муҳим ўрин тутишига этибор берилган. Минтақалар орасида итларнинг мултицепслар билан зарарланиши кўпроқ тоғ-олди минтақасига тўғри келган, чул биёбон минтақасида сурув итларининг зарарланиши, қишлоқ итларининг зарарланиши, йил фаслларига қараб зарарланиш натижалари ёритилган. Ит оиласига кирувчи ҳайвонлар, яьни бўри, тулки, шағол ва мушуклар касалликнинг тарқалишида иккиламчи вазифани бажариши ценуроз касаллигининг табиатда тарқалишида муҳум ахамиятга эга эмаслиги муаллифларнинг ишларида ёрқин намоён этилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1626 ИНВАЗИОН КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ИЛМИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАРИ 2024-07-03T23:28:03+05:00 Мамасова Феруза info@pedagoglar.uz <p>Республикамиз хухудида кенг таркалишга эга булган инвазион касалликларни даволаш ва олдини олиш борасида <em>МДХ </em>хамда мамлакатимиз олимлари томонидан олиб борилаетган илмий тадкикотлар йуналиши ва ушбу касалликларни бартараф этишда янги илмий ва амалий ёндашувлар баён этилган.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1627 SIGIRLAR TUXUMDONLARIDA UCHRAYDIGAN PATOLOGIYALARGA ZAMONAVIY USULLARDA DIAGNOZ QO‘YISH 2024-07-04T08:34:41+05:00 Suvanov S.A. info@pedagoglar.uz <p>Ushbu maqolada sigirlar tuxumdonlarida uchraydigan patologiyalarga zamonaviy Ultratovushli tekshirish apparati yordamida diagnoz qo‘yish usullari bayon etilgan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1629 ПАРРАНДАЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИДА ФУЗАРИОТОКСИКОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЖЎЖАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК ВА БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТОКСО-БОНД ДОРИ ВОСИТАСИНИНГ ТАЪСИРИ 2024-07-04T14:10:50+05:00 Салимов Х.С. info@pedagoglar.uz Бердиев Х.Р. info@pedagoglar.uz <p>Мақолада фузариотоксикоз билан касалланган бройлер жўжаларининг айрим гематологик ва биокимёвий кўрсаткичларига “Токсо-бонд” адсорбент дори воситасининг таъсирига оид маълумотлар баён қилинган. Хусусан тадқиқотчилар томонидан жўжалар фузариотоксикозида ўтказилган гематологик, биокимёвий ва микробиологик текширувлар натижасида адсорбент дори воситаси “Токсо-бонд”нинг сезиларли даволовчи самараси кузатилиб, назорат гуруҳидаги касал жўжаларга нисбатан даволанган жўжалар организмида гемоглобин, лейкоцитлар, глюкоза ва умумий оқсил миқдорлари нисбатан юқори эканлиги аниқланган.</p> 2024-07-04T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1630 JIZZAX VILOYATI SHAROF RASHIDOV TUMAN HUDUDLARIDA QORAMOLLARNING QON-PARAZITAR KASALLIKLARINI EPIZOOTIK HOLATINI O‘RGANISH 2024-07-04T14:16:59+05:00 G‘oyibnazarov Q.X. info@pedagoglar.uz Karimova N.U. info@pedagoglar.uz Gafurov A.G. info@pedagoglar.uz <p><em>Jizzax viloyatining Sh.Rashidov tumanida qoramollarning qon parazitar kasalliklarining tarqalishi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Bu hududda piroplazmoz</em><em>ning</em><em> tarqalishi 5,3% gacha, teilerioz 7,6 % gacha va babezioz 1,7 %&nbsp; shunga mos ravishda B. Calcaratus, H. anatolicum H. Detritum</em> <em>kanalar tarqalishi aniqlangan.</em></p> 2024-07-04T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1632 ЭСТРОЗ ВА УНИ БИОИНСЕКТИЦИД ПРЕПАРАТИ БИЛАН ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ И 2024-07-04T14:34:42+05:00 Исмоилов А.Ш. info@pedagoglar.uz Пулотов Ф.С. info@pedagoglar.uz Раҳимов М.Ю. info@pedagoglar.uz Джалолов А.А. info@pedagoglar.uz Болтаев Д.М. info@pedagoglar.uz Шерқулов А.М. info@pedagoglar.uz <p>Мақолада қўйларнинг эстроз касаллик қўзғатувчиси ҳамда тарқатувчиларининг биологияси, патогенези, мавсумийлиги, ташхислаш ва дифференциал ташхислаш усуллари, даволаш ва олдини олишда янги маҳаллий биоинсектицид препаратини қўллаш самарадорлиги бўйича олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ҳақида маълумотлар келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1633 ИКСОДИДОЗ КАСАЛЛИГИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШДА ДЕЛЬТАМЕТРИН 5 ПИРЕТРОИДИНИНГ САМАРАСИ 2024-07-04T16:22:04+05:00 М.Ю. Раҳимов info@pedagoglar.uz Ф.С. Пулотов info@pedagoglar.uz А.Ш. Исмоилов info@pedagoglar.uz А.A. Джалолов info@pedagoglar.uz Д.М. Болтаев info@pedagoglar.uz <p><em>Илмий-тадқиқот ишлари Самарқанд вилоятининг аҳоли қарамоғидаги шахсий қорамолларда олиб борилди. Бунда Hyalomma, Rhipicephalus авлодига мансуб кана турлари доминант тур сифатида қайд этилди.</em> <em>Дельтаметрин5 препаратини&nbsp; 0,015% - концентрацияда (3</em> <em>л/бошга) ишчи эритмаси Hyalomma (H. anatolicum,</em> <em>H.detritum), Rhipicephalus (Rh. Bursa, Rh. turanicus), Dermacentor marginatus каналарига қарши қарши 98% самарадорликга эга эканлиги аниқланди.</em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1638 QO‘YLAR IXODIDOZLARIGA QARSHI DELTAMETRIN 5 PREPARATINING SAMARADORLIGI 2024-07-04T22:28:37+05:00 Sh.R. Xolov info@pedagoglar.uz M.Y. Rahimov info@pedagoglar.uz F.S. Po‘lotov info@pedagoglar.uz A.Sh. Ismoilov info@pedagoglar.uz A.A. Djalolov info@pedagoglar.uz D.M. Boltayev info@pedagoglar.uz <p><em>Ilmiy-tadqiqot ishlari Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi qo‘ychilikka ixtisoslashgan “Xolto‘raе</em><em>v Oybе</em><em>k XM” xo‘jaligidagi otarlarda hamda Qibray tumanidagi aholi qaramogida parvarish qilinayotgan qo‘ylarda olib borildi.</em></p> <p><em>Tadqiqotlarimiz natijasida qo‘ylar tanasida iksod kanalaridan Hyalomma anatolicum, Rhipicephalus bursa va junxo‘r hasharotlardan Bovicola ovis ektoparazitlari parazitlik qilishi aniqlandi. Ektoparazitlarga qarshi 5%- Dе</em><em>ltamе</em><em>trin piretroidi qo‘llanildi.</em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1639 ҚЎЙЛАР ХЛАМИДИОЗИНИ ИММУНОЛОГИК ТЕКШИРИШ ВА УЛАРДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР 2024-07-04T23:30:38+05:00 Наврузов Н.И info@pedagoglar.uz Исматова Р.А info@pedagoglar.uz Джураев О.А info@pedagoglar.uz Актамов У.Б. info@pedagoglar.uz Сайфидинов Б.Ф info@pedagoglar.uz <p>Мақолада қўйлар хламидиозига қарши ГОА формол вакцина қўлланилганда организмда иммун тизим барқарор бўлиши ва хламидиоздаги айрим патоморфологик ўзгаришлар ҳақида маълумотлар келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1641 QORAMOLLAR TEYLERIOZIGA QARSHI VAKSINANI REAKTOGENLIK VA IMMUNOGENLIK XUSUSIYATI 2024-07-05T10:28:07+05:00 G‘oyibnazarov Q.X info@pedagoglar.uz Karimova N.U. info@pedagoglar.uz Hamidov S.G. info@pedagoglar.uz Gafurov A.G. info@pedagoglar.uz <p>Maqolada Qashqadaryo viloyatining tog‘ oldi hududlarida qoramollarning qon-parazitar <br>kasalliklarining tarqalishi haqida ma’lumotlar berilgan, 6 bosh tajribada kasallangan hayvonlarga <br>suyuq kultural teyleriozga qarshi vaksinasining reaktogenlik va immunogenlik xususiyatlari <br>o‘rganilgan, natijada kasallikka chalingan hayvonlarning qon-parazitar kasalliklari aniqlanmagan. <br>teyleriozga qarshi vaksinasining reaktogenligi va immunogenlik xususiyatlari 6 oy davomida <br>aniqlandi. Vaksinaning reaktogenlik va immunogenlik xususiyatlarini o'rganish ishlab chiqarish <br>sharoitida 745 bosh qoramollarda o'tkazildi, buning natijasida ham vaksinaning reaktogenlik <br>xususiyati yo'qligi va immunogenlik xususiyati 6 oygacha bo‘lgan muddatni tashkil qilishi <br>aniqlandi.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1642 TEYLERIOZGA QARSHI VAKSINA 2024-07-05T20:52:40+05:00 G‘oyibnazarov Q.X info@pedagoglar.uz Karimova N.U info@pedagoglar.uz Gafurov A.G info@pedagoglar.uz <p><em>Maqola Qoramollarni teyleriozini profilaktika qilishda maxsus profilaktik vosita-vaksina ishlab chiqishga qaratilgan. Teylerioz bilan kasal moldan patologik material (limfatik tugun) olish va undan teyleriyalarni shizogonal bosqichini asesolizatsiya qilish yo‘li bilan ajratish va sun’iy to‘yimlik moddalarda o‘stirish natijasida vaksina materialini olish hamda uni vaksina sifatida kriogenizatsiya qilib keyingi tadqiqotlar uchun kriobank tashkil qilish.</em></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1643 ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ СУДЕБНО-ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 2024-07-05T20:56:53+05:00 О.А.Джураев info@pedagoglar.uz <p>В статье освещены особенности патологоанатомического вскрытия трупов сельскохозяйственных животных в целях проведения судебно-ветеринарной экспертизы. Приведены сведения о порядке, целях и задачах проведения судебно-ветеринарного вскрытия, а также оформления соответствущей документации.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1644 ҚУЁНЛАР ИЧКИ АЪЗОЛАРИГА РИФИЗОСТРЕПНИНГ ТАЪСИРИНИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎРГАНИШ 2024-07-05T21:03:31+05:00 О.А.Джураев info@pedagoglar.uz Г.Ҳ.Мамадуллаев info@pedagoglar.uz <p>Мақолада туберкулезга қарши препаратлар комплекси –“Рифизостреп” қўлланилган тажриба қуёнларининг ички аъзоларига мазкур препаратнинг таъсирини гистологик ўрганиш маълумотлари келтирилган. M.bovis 8-03 штаммли туберкулёз микобактерияларига қарши юқори бактерицид фаолликка эга бўлиш билан бирга, препарат тажриба ҳайвонларининг организмига салбий таъсир кўрсатмаслиги аниқланган.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1645 PATHOMORPHOLOGY OF ATYPICAL MYCOBACTERIOSIS OF RABBITS 2024-07-05T21:09:00+05:00 O.A.Djuraev info@pedagoglar.uz <p>The article highlights the results of scientific research on the pathoanatomical and histological study of experimental rabbits infected with atypical mycobacteria. It has been established that the latter are able to cause rather deep pathological processes in their body. These processes are characterized, in addition to general hemodynamic disorders, by the development of necrotic foci of various sizes in the liver.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1646 BALIQLARNI BRONXIOMIKOZDAN ASRAYLIK 2024-07-05T21:10:46+05:00 Sh.K.Baliev info@pedagoglar.uz R.Uroqova info@pedagoglar.uz N.A.Sulaymanova info@pedagoglar.uz A.X.Xushnazarov info@pedagoglar.uz Z.Botirova info@pedagoglar.uz <p><em>Ushbu maqolada sun’iy suv havzalarida boqilayotgan baliqlarni bronxiomikoz kasalligini oldini olish va bu kasallikni keltirib chiqaradigan omillar haqidagi ilmiy manbaalar tahlili bayon etilgan. </em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1647 ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТУМАНЛАРИ ҲУДУДЛАРИДА 2012-2023 ЙИЛЛАР ДАВОМИДА ҲАЙВОНЛАР ОРАСИДА ҚУТУРИШ КАСАЛЛИГИ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ 2024-07-05T21:14:13+05:00 Салимов Х.С info@pedagoglar.uz Зубайдов Ф.Ф. info@pedagoglar.uz <p><em>В статье приведены результаты исследования по изучению распространения бешенства различных видов животных на всей территории Республике Каракалпакстан в разрезе районов за 20</em><em>12-20</em><em>23 годы.</em></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1648 ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ШТАММА БАКТЕРИЙ BACILLUS THURINGIENSIS VAR. THURINGIENSIS УЗВИТИ М № 1 2024-07-05T21:20:24+05:00 Пулотов Ф.С. info@pedagoglar.uz Исмоилов А.Ш. info@pedagoglar.uz Раҳимов М.Ю. info@pedagoglar.uz Джалолов А.А. info@pedagoglar.uz Болтаев Д.М. info@pedagoglar.uz Сайфиддинов К.Ф info@pedagoglar.uz <p>Мақолада биологик (биоинсектицид) препарат ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун Bacillus thuringiensis var. thuringiensis УзВИТИ М № 1 штаммининг културал, морфологик биокимёвий хусусиятларибўйича олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ҳақида маълумотлар келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1649 QORAMOLLAR TUBERKULYOZINI ETIS-2 PREPARATI YORDAMIDA KIMYOPROFILAKTIKA QILISH USLUBINING IQTISODIY SAMARADORLIGI 2024-07-05T21:25:22+05:00 Djurakulov O.K. info@pedagoglar.uz Mamadullayev G.H. info@pedagoglar.uz <p>Maqolada ETIS-2 kompleks preparatining qoramollar tuberkulyozini kimyoprofilaktika qilish uslubining iqtisodiy samaradorligini o’rganish va kasallikka qarshi kurashish choralari haqida bayon qilingan.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1650 ASALARILARNING KUYA KASALIGINI ANIQLASh USULLARI 2024-07-05T21:29:14+05:00 Rabbemov M., Davronov S. info@pedagoglar.uz Eshburiyev S.B. info@pedagoglar.uz Norboyeva M.R., Abdujabborov Y. info@pedagoglar.uz <p><em>Ushbu maqolada asalarilarning kuya kasalligini asalari oilalarida aniqlash bo’yicha tadqiqot natijalari bayon etilgan. Asalari oilalarida kuya qurti va pillasining bo’lishi asalari lichinkalarining nobud bo’lishi, mumkataklarning buzilishiga sabab bo’ladi. Asalarilarning gigiyena qilish qobiliyatining yo’qolishiga sabab bo’lib, oilaning kuchsizlanishiga olib keladi.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1651 ИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ ҚЎЗҒАТУВЧИСИНИНГ МОРФО-ФИЗИОЛОГИК, ТИНКТОРИАЛ, КУЛЬТУРАЛ, БИОКИМЁВИЙ ВА ПАТОГЕНЛИК ҲУСУСИЯТЛАРИ 2024-07-05T21:32:12+05:00 Ш. Ҳакимов info@pedagoglar.uz Д.И.Салимова info@pedagoglar.uz И.Х.Салимов info@pedagoglar.uz <p>Қўйларнинг инекцион некротик гепатит касаллиги қўзғатувчиси <em>Clo</em><em>stridium</em><em>. </em><em>novyi</em>-қатьий анаэроб, ҳаракатланувчи, қалин, полимер таёқча шаклдаги микроб. Ташқи муҳитда ва ноқулай шароитларда спора ҳосил қилади. Оддий озуқа муҳитларида вегетацияланмайди. Китт-Тароцци муҳитида вазелин мойи остида-лойқа ҳосил қилади ҳамда кам газ пуфакчалари пайдо бўлади. Сутни секин ивитади, желатинани эритади. Кучли заҳар ажратади. Денгиз чўчқалари юқтирилса 12-36 соатда ўлади Инексия жойида бириктирувчи&nbsp; ва унинг ёнидаги мушаклар сарғиш ёки оч-пушти рангдаги илвирасимон шиш ҳосил қилади. Мушаклар оч рангда, ички аъзолар ўзгаришсиз бўлади.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1653 QO‘YLARNING BRADZOT KASALLIGINI O'ZIGA XOS PROFILAKTIKASI 2024-07-05T23:01:31+05:00 N.B.Ergashev info@pedagoglar.uz G‘.A.Mengliyev info@pedagoglar.uz I.X.Salimov info@pedagoglar.uz Sh.Hakimov info@pedagoglar.uz <p>В статье представлена информация об основных методах профилактики брадзота и эффективности вакцин, разработке оптимальных методов количественного контроля напряженности иммунитета и специфической профилактики клостридиоза, созданных учеными разных стран.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1654 ҚОРАМОЛЛАР ЛЕЙКОЗ ВИРУСИНИ ТАРҚАЛИШ ЙЎЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАРИ 2024-07-05T23:23:00+05:00 Бутаев Махмуд Каршиевич info@pedagoglar.uz Салимов Хаит Салимович info@pedagoglar.uz Гулюкин Михайлович Иванович info@pedagoglar.uz <p>Мақолада қорамолларни лейкоз вирусини тарқалиш йўларни аниқлаш мақсадида минимал юқтириш дозаси, бурун шиллиқ пардалар, тил усти орқали лейкоз вируси билан турли босқичда зарарланган хайвондан олинган лейкоцитлар билан зарарлантириш мумкинлигини аниқлаш мақсадида қўйилган тажриба натижалари келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1655 BALIQCHILIK XO‘JALIKLARIDA BALIQLAR LERNEOZINI KELIB CHIQISH SABABLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH TADBIRLARI 2024-07-05T23:25:12+05:00 N.A.Sulaymanova info@pedagoglar.uz S.I.Mavlonov info@pedagoglar.uz <p><em>Maqolada sun’iy suv havzalarida boqilayotgan baliqlar lerneozining </em><em>kelib chiqish sabablari </em><em>haqidagi ilmiy manbalar tahlili</em><em> va qisman amaliy ishlar xulosasi</em><em> bayon etilgan.</em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1656 ҚЎЙЛАР БРАДЗОТ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ МАҲАЛЛИЙ МОНОВАЛЕНТ ГОА ВАКЦИНА ТАЖРИБА СЕРИЯСИНИ ИММУНОГЕНЛИГИНИ ДЕНГИЗ ЧЎЧҚАЧАЛАРИДА АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАРИ 2024-07-05T23:28:39+05:00 Салимов Х.С. info@pedagoglar.uz Урақова Р.М. info@pedagoglar.uz Менглиев А.С. info@pedagoglar.uz <p>Мақолада Қашқадарё вилоятининг Ғузор, Муборак, Чироқчи туманлари, Самарқанд вилоятининг Нарпай ва Жиззах вилоятининг Ш.Рашидов номли ва Фориш туманларидаги аҳолининг шахсий хўжаликларидаги брадзот билан&nbsp; касалланиб ўлган ёки мажбурий сўйилган қўйларнинг ички аъзоларидан олинган патологик намуналардан ажратиб олинган касаллик қўзғатувчиси Cl.Oedеmatiens штаммининг культурал - морфологик, тинкториал, биокимёвий, биологик хусусиятларини&nbsp; ўрганиш асосида у идентификация қилинганлиги тўғрисидаги маълумотлар ёритилган. Шунингдек, Cl.Oedеmatiens штаммидан тайёрланган брадзотга қарши моновалент ГОА вакцина тажриба сериясининг иммуногенлигини лаборатория шароитида денгиз чўчқачаларида ўрганиш натижалари баён этилган.&nbsp;&nbsp;</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1657 НОДУЛЯР ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИНИНГ ҚОРАМОЛЛАРДА БИОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШ НАТИЖАЛАРИ 2024-07-06T08:16:31+05:00 С.С.Турсунов info@pedagoglar.uz <p><em>Нодуляр дерматит билан касалланган қорамолларда биокимёвий ўзгаришларни аниқлаш </em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1658 ВЕТЕРИНАРНЫЙ РАДИОМОНИТОРИНГ В НУРАТИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 2024-07-06T08:19:18+05:00 Мирзаев Б.Ш. info@pedagoglar.uz Хакимов Б.Н. info@pedagoglar.uz Хушназаров А.Х. info@pedagoglar.uz <p>В данной статье представлены сведения о радиометрических исследованиях, проведенных в 2 хозяйствах Нуратинского района Навоийской области. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Приведены подробные данные о том, что в лабораторных условиях на территории хозяйства исследовались образцы почвы, люцерны, водоёмов и сена.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1659 ВЕТЕРИНАРНЫЙ РАДИОМОНИТОРИНГ В ИЗБОСКАНСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2024-07-06T08:22:16+05:00 Мирзаев Б.Ш. info@pedagoglar.uz Хакимов Б.Н. info@pedagoglar.uz Исмоилов А.Ш. info@pedagoglar.uz <p>В данной статье представлены сведения о научно-исследовательской работе по радиометрии в хозяйствах Избосганского района Андижанской области. Исследования, проводимые в этих областях, дают информацию о наличии в мире остаточных изотопов цезия -137 и стронция-90.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1660 “АLPHА-SHАKTI” 10% ЕC ПРЕПАРАТИНИНГ ҚОРАМОЛЛАР СУТИ ТАРКИБИДАГИ ҚОЛДИҒИНИ ЎРГАНИШ 2024-07-06T08:24:52+05:00 Камалова А.И. info@pedagoglar.uz Мавланов С.И. info@pedagoglar.uz Пулотов Ф.С. info@pedagoglar.uz Исмоилов А.Ш. info@pedagoglar.uz <p>Бу мақолада Қорақалпоғистон шароитидаги чорвачилик хўжаликлари ҳамда ахоли хонадонларидаги мавжуд қорамоллар эктопаразитларига қарши “Аlphа-shаkti” 10% ЕC пиретроид препаратининг 0,03 фоизли еритмасини қўлланилганда соғин сигирлар сути таркибида препаратнинг қолдиғини аниқлаш бўйича маълумотлар келтирилган.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1661 SIRDARYO VILOYATINING AYRIM TUMАNLАRIDА QO‘YLАR OSHQOZON-ICHAK STRANGILYATOZLARINING TАRQАLISHI 2024-07-06T08:27:49+05:00 Uluqov B.K. info@pedagoglar.uz Djabborov Sh.A. info@pedagoglar.uz <p><em>Ushbu maqolada joriy yilda respublikamizning markaziy hududi hisoblangan – Sirdaryo viloyatining turli tumanlari bo‘yicha qo‘ylarning gelmintozlar bilan zararlanish darajasi, asosiy gelmintozlarning tarqalish bo‘yicha maʼlumotlar keltirilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1662 DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF CHICKEN ECTOPARASITES 2024-07-06T08:29:46+05:00 Raimkulov I.X. info@pedagoglar.uz Davlatov R.B. info@pedagoglar.uz Yunusov X.B. info@pedagoglar.uz <p>This article presents literature data and results of preliminary research about ectoparasites that are widespread and cause great economic damage in chicken coops and some poultry farms. Their biology, distribution, clinical signs, epizootology and preventive measures are presented.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1663 TOLGULI (OLEANDER, SAMBITGUL) O’SIMLIGINING HAYVON VA MAHSULOTLARIGA TOKSIK TA’SIR XUSUSIYATLARI 2024-07-06T08:32:04+05:00 Sharapov M.A. info@pedagoglar.uz <p>Maqolada tolguli o’simligining qoramollarga toksik ta’sir xususiyatlari, klinik belgilari, EKG, patogistologik, patologoanatomik, xromatografik tekshirishlar o’tkazilgan hamda oldini olish va davolashlar o’rganilgan.</p> <p>Hayvonlarni o’ldiruvchi doza (O’D) lari, hayvon mahsulotlariga toksik ta’siri miqdorlari, laboratoriya tekshirish usullari o’rganilgan</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1665 QO‘ZILAR STREPTOKOKKOZINING DIAGNOSTIKASI VA DAVOLAShDA PREPARATLARNING SAMARADORLIGI 2024-07-06T11:52:55+05:00 Sheralieva I. D. info@pedagoglar.uz <p>Tadqiqotlar davomida spontan va eksperimental streptokokkoz bilan kasallangan qo‘zilarni antibiotiklar bilan davolash samaradorligi olib borilgan. Tajriba davomida jami 125 bosh qo‘zilar tanlab olingan. Bunda laboratoriya sharoitida tajribalardan o‘tgan 3 ta eng samarali antibiotiklar tanlab olindi. Ushbu ilmiy-amaliy tadqiqotlar xo‘jaliklar sharoitida o‘tkazilgan. Tadqiqotlarning eng samarali enrofloksatsin 90 foizni va farmastar-200 esa 87 foiz davolash samaradorligi aniqlangan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1666 QASHQADARYO VILOYATI PARRANDACHILIK XO‘JALIKLARIDA MAREK KASALLIGINING TARQALISH DARAJASI HAMDA PATOMORFOLOGIK O‘ZGARISHLARI 2024-07-06T11:55:18+05:00 Axmedov.B.N. info@pedagoglar.uz Murodov X.U. info@pedagoglar.uz <p>Наше исследование показало, что на птицефабриках Кашкадарьинской области было проведено клиническое обследование 5709 голов птицы, выделено 150 головы кур с подозрением на заболевание и изучены клинические признаки и патологоанатомические изменения. Наблюдалось, что заболевание встречается в основном у цыплят в возрасте 1-15 дней, заболеваемость может достигать 65%. Вирус обладает онкогенной и иммунодепрессивной активностью, ослабляющей иммунологическую защиту птицы, а также повышающей восприимчивость птицы к другим заболеваниям</p> <p>Хроническая форма болезни Марека проявляется в виде энзотии или спорадического состояния, а острая форма-в виде эпизоотии. При первом же появлении болезни заболевают практически все восприимчивые птицы. В стационарных неблогополучных хозяйствах заболевают только непривитые молодые птицы.</p> <p>Болезнь Марека встречается в любое время года, часто в сочетании с другими инфекционными и инвазионными заболеваниями. Когда не используются эффективные меры борьбы с болезнью Марека, она переходит в стационар с высокими показателями заболеваемости (35%) и смертности (84%). Среди птиц, содержащихся в клетках.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1668 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕРОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗА 2024-07-06T20:20:18+05:00 Рузиев З.Э. info@pedagoglar.uz <p>Для сравнительной оценки серологических и гематологических методов диагностики лейкоза крупного рогатого скота исследования проведены в экспериментальных условиях и в 22 хозяйствах.</p> <p>У всех больных экспериментальным лейкозом овец и телок наблюдались стопроцентные совпадения данных серологических реакций с результатами гематологических, клинических исследований. У одной телки и четырех овец отмечали характерные клинические признаки лейкоза.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1669 2-ПРОПИНИЛАМИНОБЕНЗИМИДОЛНИНГ МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН ШАКЛЛАРИНИ ДАСТЛАБКИ СИНАШ НАТИЖАЛАРИ 2024-07-06T20:23:51+05:00 Улашов И.А. info@pedagoglar.uz <p>Ушбу мақолада қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг паразитар ва юқумсиз касалликларига қарши кўрашиш чора-тадбирларини амалга оширишда махаллий антигелминт препаратларидан фойдаланишнинг самарали усуллари байон қилинган<strong>.</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1670 JIZZAX VILOYATI G‘ALLAOROL TUMANINING AYRIM HUDUDLARIDA GELMINTOZLARNI TARQALISHI 2024-07-06T20:30:47+05:00 J.M.Isayev info@pedagoglar.uz I.A.Ulashov info@pedagoglar.uz I.G‘.Usmanov info@pedagoglar.uz U.I.Muxtorov info@pedagoglar.uz <p><em>Ushbu maqolada Jizzax viloyati G‘allaorol tumanidagi ayrim xo‘jaliklarida gelmintlarni tarqalish darajasi o‘rganilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1671 NAVOIY VILOYATINING AYRIM HUDUDLARIDA GELMINTOZLARNI TARQALISHI 2024-07-06T20:33:07+05:00 J.M.Isayev info@pedagoglar.uz I.A.Ulashov info@pedagoglar.uz I.G‘.Usmanov info@pedagoglar.uz U.I.Muxtorov info@pedagoglar.uz <p><em>Ushbu maqolada Navoiy viloyatining ayrim xo‘jaliklarida gelmintlarni tarqalish darajasi o‘rganilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1672 QUYONLARDA GELIOTROP VA KAPRIRCHOPON O‘SIMLIKLARNING VEGETATIV VA GENERATIV SHAKLLARIDAN ZAHARLANISHDA KLINIK BELGILAR 2024-07-06T20:35:36+05:00 Abduraimova G.T. info@pedagoglar.uz Sultanova I.Y. info@pedagoglar.uz Emurodov B.A. info@pedagoglar.uz <p><em>Maqolada geliotrop va kampirchopon o‘simligining poyasi, bargi va guli aralashmasi va geliotrop urug‘ini tajriba quyonlari ozuqa massasining miqdoriga 50%, 30%, 10% miqdorda qo‘shib berilganda quyonlarda kuzatiladigan zaharlanishning muddati, tajriba davomida kuzatilgan klinik belgilar, nobut bo‘lish holatlari haqida batafsin ma’lumotlar keltirilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1673 GELIOTROP O‘SIMLIKLARNING TOKSIK TA’SIRINI O‘RGANISH VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI 2024-07-06T20:38:09+05:00 Sultanova I.Y. info@pedagoglar.uz Isayev M.T info@pedagoglar.uz Abduraimova G.T. info@pedagoglar.uz <p>Maqolada, lalmikor maydonlarda ytishtirilayotgan ozuqabop o‘simliklarining ytilib ko‘payishiga to‘sqinlik qilib kelayotgan&nbsp; geliotrop zaharli (kampirchopon, ko‘kmaraz) o‘simligining toksik ta’sirini vegetativ davridan to ytilish generativ (urug‘lash) davrgacha bo‘lgan muddatda toksik ta’sirini o‘rganish va unga qarshi zamonaviy pestitsidlar ENTOSTAR (Tribenurolmetil), ENTOPIK (klodinafop tefuril) kabi vositalar bilan yo‘qotish choralari keltirilgan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1674 АСАЛАРИЛАР НОЗЕМАТОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШНИ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ 2024-07-06T20:40:53+05:00 Урақова Р.М. info@pedagoglar.uz Балиев Ш.Қ. info@pedagoglar.uz Ботирова З. info@pedagoglar.uz <p>Мақолада асаларичилик хўжаликларида асалари оилаларида хозирги кунда кана чақирувчи касалликлар ворроатоз касаллиги билан бир қаторда нозематоз ҳам учраб туриши тўғрисида сўз юритилган. Нозематоз ишчи асаларилар, маликалар ва ёввойи асалариларнинг касаллиги ҳисобланиб, касаллик кўпроқ қиш ва баҳор фаслларида кўзатилиши камроқ ҳолларда кузда қайд қилиниши баён этилган. Касаллик пайдо бўлишига асосан асалариларни сифатсиз озиқлантириш, қишлаш даврида юқори намлик ҳароратда узоқ қишлаш ва уяларини вақтида дезинфекция қилинмаслиги каби омиллар сабаб бўлиши таъкидланган. Касалликни аниқлашда авваламбор йил мавсумига асаларичилик хўжаликларининг эпизоотологик ҳолатига клиник белгиларига эътибор қаратилиши асосан асаларилар қишда уядан чиқиши, уяга кириш тахтаси усти суюқ ахлат билан ифлосланиши, уядан ёқимсиз ҳид келиши, ичкарида, чуқурчалар ва деворлари ахлат билан бўялиб, пастки қисмида эса кўп сонли ўлган асаларилар мавжудлии тирик ариларнинг қоринлари шишган ҳолатлари кўзатилган касалликнинг яширин даври ташқи белгиларининг йўқлиги ёки заиф бўлиб қолиши кабилар таҳлили қилинган ўз вақтида чора-тадбирлар олиб борилмаса асаларичилик хўжаликларига катта иқтисодий зарар келтириши баён этилган.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1675 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ ИМИ КУЛАНА И ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО В ЭКОЦЕНТРЕ “ДЖЕЙРАН” 2024-07-06T20:43:31+05:00 Орипов А.О. info@pedagoglar.uz Исаев Ж.М. info@pedagoglar.uz <p>Бесспорно, что защита и разведение редких видов животных, с целью предотвращения полного исчезновения&nbsp; этих «экзотических» животных, занесенных в «Красную книгу», является важной и всегда актуальной гуманитарной, общественной и культурной проблемой.</p> <p>Важным в решении данной проблемы является и защита редких животных от вредоносного, порой губительного воздействия различных экто- и эндопаразитов, в том числе гельминтов.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1679 CYPRA EC PREPARATINING ECHKILARNING JUNXO‘RLARIGA NISBATAN INSEKTITSID TA’SIRI 2024-07-06T23:11:14+05:00 Boltayev D.M. info@pedagoglar.uz Pulotov F.S. info@pedagoglar.uz Ismoilov A.Sh. info@pedagoglar.uz Rahimov M.Yu. info@pedagoglar.uz Djalolov A.A. info@pedagoglar.uz <p>Maqolada echkilarning junxo‘rlari - Bovicola caprae ektoparazitlariga nisbatan laboratoriya sharoitida Cypra EC 25 % preparatining insektitsidlik xususiyatlari, suvli emulsiyasining eng minimal va samarali konsentratsiyalari bo‘yicha ma’lumotlar bayon etilgan.</p> <p>&nbsp;</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1680 SIGIRLARDA HOMILA YO‘LDOSHINING USHLANIB QOLISHINI DAVOLASHDA ROOTIKAN PREPARATINING SAMARASI 2024-07-06T23:13:47+05:00 Ochilov J.N. info@pedagoglar.uz Kuldashev O.U. info@pedagoglar.uz <p>Maqolada sigirlar tuqqandan keyingi yo‘ldosh ushlanib qolishini davolashda “Rootikan” preparati 100 kg tirik og‘irligiga 1 litr, “Ixglyukovit-vet” preparati 50 ml miqdorida bachadon ichiga qo‘llanilgandagi samarasi o‘rganilgan.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1682 SIGIRLARDA ALIMENTAR BEPUSHTLIKLARNING KELTIRIB CHIQARUVCHI SABABLARI VA PROFILAKTIKASI 2024-07-06T23:34:34+05:00 H.S.O‘rinov. info@pedagoglar.uz R.I.Bobomurodov info@pedagoglar.uz Sh.O.Xamraev info@pedagoglar.uz O.U. Kuldashev info@pedagoglar.uz <p>Maqolada alimentar bepushtliklarni keltirib chiqaruvchi ozib ketish natijasida, semirib ketish natijasida va hayvonlarga berilayotgan ozuqa ratsionida bo‘ladigan yetishmovchiliklar bo‘yicha va jinsiy organlarda bo‘ladigan patologik o‘zgarishlar batafsil keltirilgan va bu bepushtlikni oldini olish bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1683 SIGIRLAR GINEKALOGIK KASALLIKLARNI OLDINI OLISHDA PREPARATLAR SAMARASI 2024-07-06T23:39:14+05:00 H.S.O‘rinov., R.I.Bobomurodov info@pedagoglar.uz O.U. Kuldashev info@pedagoglar.uz <p>Maqolada sigirlarda tuqqandan keyingi uchraydigan kasalliklarni oldini olishda sutdan chiqarilgan sigirlarni aloxida ajratilib ularga preparatlar yuborilib tug‘ish jarayonini yengil kechishi, tuqqandan keyingi servis davrini qisqartirishda va otalanishni yuqori bo‘lishida preparatlar samarasi keltirilgan.&nbsp;</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1684 YOSH ITLAR O‘SISHIDA PATOMORFOLOGIK O‘ZGARISHLAR 2024-07-06T23:41:27+05:00 H.N.Bektanova info@pedagoglar.uz <p><em>Ushbu maqolada raxit bilan kasallangan yosh itlarning ҳаракат органларидаги ўзгаришлар, оёқ дистал қисмидаги бўғимлар ва tos suyagining deformatsiyasi, tishlarda o’zgarish (кариес) bo'lishi, shuningdek umurtqa pog'onasi va pastki orqa qismida og'riq bo'lishi natijasida mushaklarning spazmlari hamda suyaklarning demineralizatsiyasi bayon etilgan.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1685 “XITOZAN BOMBYX MORI GIDROKSIAPATITI” PREPARATINING TUXUM YO`NALISHDAGI TOVUQLARDA KALSIY VA FOSFOR ALMASHINUVI BUZILISHLARIGA TA`SIRINI O‘RGANISH 2024-07-06T23:43:25+05:00 Navruzov N.I. info@pedagoglar.uz Hamraqulov N.Sh. info@pedagoglar.uz Vohidova N.R. info@pedagoglar.uz Ergashev Q.X. info@pedagoglar.uz <p>Parrandachilik fermer xo’jaliklari sharoitida tuxum yo’nalishidagi Lomann Braun Klassik zotli tovuqlarga “Xitozan <em>Bombyx mori </em>gidroksiapatiti” polimerli preparatni ozuqaga qo`shib berilganda tuxum mahsuldorligi, organizm minerallariga ta`siri o`rganilgan.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1686 РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО БИОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЛЕЩЕЙ У ЛОШАДЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 2024-07-06T23:47:05+05:00 Раимов Н.Б. info@pedagoglar.uz Пулотов Ф.С. info@pedagoglar.uz <p>Из серьезных проблем развития коневодства является зараженность лошадей эктопаразитами. Вместе с тем, проблема инвазирования и распространение эктопаразитов – клещей у лошадей табунного содержания остается весьма актуальной проблемой. Распространение, которых связано с действием различных причин биотического, абиотического, климатического характера и прежде всего наличие возбудителя, особенности его биологии, характера их циркуляции в природном биоценозе и пути передач. Эктопаразиты представляют существенные угрозы для здоровья. Понимание этих паразитов крайне важно для поддержания благополучия лошадей.</p> <p>&nbsp;</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1687 QISHLOQ XO‘JALIK HAYVONLARINI EKTO PARAZITLARIGA TA’SIR QILUVCHI PEST KIL PERITROITI ZAXARLILIK DARAJASINI QUYONLAR ORGANIZMIGA TA’SIR QILISH MEXANIZMINI O‘RGANISH 2024-07-06T23:49:02+05:00 Axmadov A.I. info@pedagoglar.uz Isayev M.T. info@pedagoglar.uz Sultonova I.Y. info@pedagoglar.uz <p>Ushbu maqolada qishloq xo‘jalik hayvonlarini ekto parazitlariga ta’sir qiluvchi Pest KiL preparatining zaxarlilik darajasini&nbsp; quyonlar organizmiga ta’sir qilish mexanizmini o‘rganish hamda ekto parazitlarga qarshi kurashishda ushbu vositalarning quyonlar organizmida salbiy oqibatlarini va o‘ldiruvchi dozasi o‘rganilganligi to‘g‘risida ma’lumotlar&nbsp; bayon qilingam.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1688 ЖЎЖАЛАРНИНГ ПУЛЛОРОЗИ ВА СТРЕПТОКОККОЗИНИНГ АРАЛАШ ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИДА ПАТОМОФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР 2024-07-06T23:52:32+05:00 Элмуродов Б.А. info@pedagoglar.uz Наврузов Н.И. info@pedagoglar.uz Киямова З.Н. info@pedagoglar.uz <p>Мақолада S.pullоrom gallinarium ва Str.<em>pneumoniaeларнинг аралаш инфекцияси</em> билан зарарланган тухум йўналишидаги жўжаларнинг ёшга оид динамикаси ҳамда жўжаларнинг пуллороз ва стрептококкозларида патоморфологик ўзгаришлар ҳақида маълумотлар&nbsp; келтирилган.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1689 ПАРРАНДАЛАРДАН АЖРАТИЛГАН САЛЬМОНЕЛЛЁЗ ҚЎЗҒАТУВЧИЛАРИНИНГ ТУРЛИ АНТИБАКТЕРИАЛ ПРЕПАРАТЛАРГА СЕЗУВЧАНЛИГИ 2024-07-06T23:56:50+05:00 Ҳ.С.Салимов info@pedagoglar.uz А.Ҳ.Ҳатамов info@pedagoglar.uz <p>Ушбу мақолада Республикамиз хўжаликларида паррандаларда салмонеллёзнинг асосий қўзғатувчи тури бўлган <em>S.enteritidis</em>нинг бир неча антибактериал препаратларга сезувчан-лиги ўрганилган ҳамда ин-витро да ўрганилиш асосида юқори сезувчанликни намоён этган препаратларнинг терапевтик самарадорлиги экспериментал сальмонеллёзда ўрганиш натижа- лари баён этилган.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1690 PASTERELLA SEROTIPLARINI SEROLOGIK REAKSIYALAR YORDAMIDA ANIQLASH 2024-07-06T23:58:35+05:00 Nurgaliyeva J.S. info@pedagoglar.uz Salimov I.X. info@pedagoglar.uz <p><em>Pasterella shtammlarini serologic tipizasiya qilish uchun bir vaqtning o‘zida serologik reaksiyalardan agar gelidagi prisipitasiya reaksiyasi va agllyutinatsiya reaksiyasini qo<strong>‘</strong>llash maqsadga muvofiqdir. Olingan natijalarni taqqoslash natijasida tekshirilayotgan shtammlarning serologik mansubligi to<strong>‘</strong>g<strong>‘</strong>risida ishonchliroq xulosalar chiqarish imkonini berdi. Shu bilan birga</em><em> bilvosita gemagglyutinatsiya reaksiyasi</em><em> qo‘llanildi va</em><em> antigen sifatida sensibilizatsiyalangan </em><em>“</em><em>O</em><em>”</em><em> guruh</em><em>l</em><em>i</em><em> odam</em><em> eritrotsitlari</em><em>dan foydalanildi.</em> <em>A</em><em>mmo </em><em>sh</em><em>uni</em><em> ta’kidlash joizki doimiy “</em><em>O</em><em>”</em><em> guruh</em><em>l</em><em>i</em><em> odam</em> <em>eritrositlarini </em><em>olishdagi qiyinchiliklar uni boshqa reaksiyalar bilan parallel ravishda o<strong>‘</strong>rganish</em><em>d</em><em>a </em><em>qiyinchiliklar mavjud</em><em>.</em></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1691 ЯЙЛОВЛАРДА СИНБОВИЛ ЧИВИНЛАР ФАУНАСИ ВА МАВСУМИЙ ДИНАМИКАСИ 2024-07-07T00:09:51+05:00 Исмоилов А.Ш. info@pedagoglar.uz Шерқулов А.М. info@pedagoglar.uz Камалова А.И. info@pedagoglar.uz <p>Мақолада яйловлар шароитида синбовил чивинлар фаунаси, тарқалиши ва мавсумий динамикаси ўрганилган ҳамда бу тўғрисидаги маълумотлар батафсил баён қилинган<strong>.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1693 QUYONLARDA YIRINGLI OTITLARNI DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH 2024-07-07T00:33:16+05:00 A.I.Ruziyev info@pedagoglar.uz H.B.Niyozov info@pedagoglar.uz A.G’.Jabbarov info@pedagoglar.uz <p><em>Quyonlarda yiringli otitlarni davolashda, 0,25 % li levomitsetin spirti, diaksidin, ximotripsin, gidrokortizon, adrenalin, flukonazol, sefotaksim-BXF 3, levomer ma’lum me’yor va miqdorda qo‘llanilganda, eritrotsitlar, gemotakrit va gemoglobin miqdorlarini oldin kamayib keyin oshishi organizmda oksidlanish-qaytarilish jarayonlarining jadal ko‘tarilishidan, leykotsit miqdorining va eritrotsitlarning cho‘kish tezligining tajriba davomida oldin ko’payib keyin kamayib borishi hayvonlarda patologik jarayonning tuzalishi, retikuloendotelial sistemasining stimullashidan darak beradi.</em></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1694 BAKTERIYALARNING (PASTERELLA, ESHERIXIYA, SALMONELLA, STREPTOKOKK) ASSOTSIATSIYALANGAN ANTIGENINING IMMUNOGENLIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH NATIJALARI 2024-07-07T00:35:37+05:00 Abdalimov S.H. info@pedagoglar.uz Ismatova R.A. info@pedagoglar.uz Tursunov S.S. info@pedagoglar.uz <p>Maqolada Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti Hududiy diagnostika laboratoriyasida yaratilgan bakteriyalarning assotsiatsiyalangan (pasterellalar, esherixiyalar, salmonellalar, streptokokklar) antigenining antigenlik va immunogenlik xususiyatlarini aniqlash bo‘yicha laboratoriya tadqiqotlari yoritilgan. Tajribalar natijasida antigen steril va zararsizligi, antigenlik va immunogenlik xususiyatlarga ega ekanligi: pasterellalar, salmonellalar, esherixiyalarga qarshi maxsus antitelalar titri 1:3657,1 va streptokokklarga qarshi antitelalar titri 1:128 darajada aniqlangan.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1695 ДИСФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ И СУБИНВОЛЮЦИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ И БЕСПЛОДИЯ В ПОСЛЕДСТВИЕ ИХ 2024-07-07T00:37:37+05:00 Х.Б.Юнусов info@pedagoglar.uz Б.М.Эшбуриев info@pedagoglar.uz Б.С.Алимов info@pedagoglar.uz <p>В статье описаны причины субинволюции матки, гипофункции яичников и связанного с ними бесплодия у продуктивных коров, особенности развития, клинические и гемоморфобиохимические изменения, анализ полученных результатов.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1696 WAYS AND METHODS OF RADIATION IMPACT REDUCTION USE OF MILK AND MEAT 2024-07-07T00:49:15+05:00 Ravshanova F.S. info@pedagoglar.uz <p>Along the food chain, radionuclides enter the human body, accumulate, have a negative effect, have a radiotoxicological effect. Such interest in the effects of radioactive substances arose due to the harmful effects of strontium-90 (Sr-90) and cesium-137 (Cs-137) on the body.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1697 O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TUYAQUSHLARNI BOQISH VA ULARDAN MAHSULOT OLISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 2024-07-07T00:51:32+05:00 Norjigitov R.S. info@pedagoglar.uz <p>Ushbu maqolada tuyaqushlarni yashash tarzi, ularni boqish va ulardan mahsulot olish haqida tushunchalar berilgan.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1698 QORAMOLCHILIKDA OZUQA TA’MINOTI TAHLILI 2024-07-07T00:53:01+05:00 U.U.Nurullayev info@pedagoglar.uz R.S.Norjigitov info@pedagoglar.uz <p>Mazkur ilmiy maqolada Samarqand viloyati qishloq xoʻjaligi subyektlarida chorvachilikda ozuqa ta’minotini yaxshilash, uning bazasini mustaxkamlash borasida nazariy bilimlar yoritilgan. Shuningdek, aholi bandligi va ularning daromadligini oshirish maqsadida dehqon va tomorqa xoʻjaliklarida chorvachilik faoliyatini barqaror rivojlantirishda ozuqa bazasini mustaxkamlashda ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1699 VETARINARIYA-SANITARIYA TADBIRLARINI SIGIRLARDA MASTIT KASALLIGINI KELIB CHIQISHIGA TA’SIRI 2024-07-07T00:54:44+05:00 Kulmanov Bekzod Pirnazarovich info@pedagoglar.uz Akramova Amira Axrorovna info@pedagoglar.uz Aminova Sarvinoz Sadulla qizi info@pedagoglar.uz <p>В данной стате описаны причины возникновения мастита у коров в резултате нарушения зоогигиенических норм и пути его профилактики.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1700 GO‘NGDAN BIOGUMUS TAYYORLASHDA G O‘NGNI SAQLASH VA ZARARSIZLANTIRISH USULLARINING AXAMIYATI 2024-07-07T00:56:45+05:00 Quvondiqov B.I. info@pedagoglar.uz Akramova A.A. info@pedagoglar.uz Abduraxmonov A. info@pedagoglar.uz Kulmanov B.P. info@pedagoglar.uz <p>Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi hayvonlari ajratgan go‘ngni har xil usullarda saqlash va zararsizlantirish usullari va biogumusga tayyorlash bosqichlari keltirilgan.</p> 2024-07-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024