“ДИРОНЕТ 500” PREPARATINING TAENIA HYDATIGENAGA TASIRI

Main Article Content

Alikulov Z.I. tayanch doktarant
Aminjonov Sh.M, v.f.d, ilmiy raxbar
Veterinariya ilmiy-tadqiqot inistituti

Abstract

Ushbu maqolada itlarning sestodoz kasalliklaridan biri bo‘lgan (Taenia hydatigena) ning kelib chiqish sabablari, biologiyasi va qarshi kurashishda “ДИРОНЕТ 500” antigelmintik preparatining samaradorligi haqida qisqacha ma’lumot berilgan.

Article Details

How to Cite
Alikulov Z.I. tayanch doktarant, Aminjonov Sh.M, v.f.d, ilmiy raxbar, & Veterinariya ilmiy-tadqiqot inistituti. (2024). “ДИРОНЕТ 500” PREPARATINING TAENIA HYDATIGENAGA TASIRI. Ustozlar Uchun, 1(1), 45–47. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1622
Section
Статьи

References

Бессонов А.С. “Тениоз Taenia solium-цистицеркоз”. Монография. Москва 1996.

Бессонов А.С. “Цистний эхинококкоз и гидатидоз”, Монография. Москва 2007.

Оripov А.О., Davlatov R.B., Yo‘ldoshev N.E. “Veterinariya gelmintologiyasi”.O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2016.

Сивкова Т.Н., Доронин-Доргеленский Е.А. “Ларвальные цестодозы. Биология, патология, Ветеринарно-санитарная экспертиза и контроль”. Учебное пособие. 2018.