KASB HUNAR MAKTABLARIDA DARS O‘TISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH INTERAKTIV O‘YINLARNI AHAMIYATI

Main Article Content

Xujakulova Zuxra Xasanboyevna
Ashurova Oftobxon Xoshimovna
Nosirova Dilafruz Akbarovna
Sayitxonova Barchinoy Axatovna

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kun ta’lim sohasining muhim jihatlaridan biri hisoblangan dars jarayonlaridagi faollik, o‘qituvchining o‘z ustida ishlashi hamda kasb-hunar maktablarida dars o‘tishda samarali interaktiv metodlardan foydalanish masalalari yoritilgan. Interaktiv o‘yinlarning ta'lim jarayoniga kiritilishi darslarning samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega.

Article Details

How to Cite
Xujakulova Zuxra Xasanboyevna, Ashurova Oftobxon Xoshimovna, Nosirova Dilafruz Akbarovna, & Sayitxonova Barchinoy Axatovna. (2024). KASB HUNAR MAKTABLARIDA DARS O‘TISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH INTERAKTIV O‘YINLARNI AHAMIYATI. PEDAGOGS, 61(1), 18–21. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1615
Section
Статьи

References

Sh.M.Mirziyoyev Milliy tiklanishdan- milliy yuksalish sari. T- “Ozbekiston”- 2020.394 bet.

N.H.Hakimov, M.M.Aliqulova Yuqori sinflar ta’lim jarayonini ijtimoiy pedagogik loyihalashtirish metodikasi.T-2015.

F.A.Normatova, Jamiyatni ma’naviy –ma’rifiy yangilanish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi. “BAQTRIYA – TOXARISTON BUYUK IPAK YO‘LIDA” mavzusida Xalqaro miqyosidagi ilmiy – amaliy anjuman maqolalar to‘plami,Termiz 2022 y.

Tolipov O’.Q. Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari (o’quv qo’llanma). – T.: “Fan“ nashriyoti, 2006y.

F.A.Normatova, Yoshlarda tarixiy ongni shakllantirishning dolzarb masalalari. “Texnika va texnologiya fanlar sohalarining innovatsion masalalari” mavzusidagi xalqaro-ilmiy texnik anjuman matereallari konferensiya.Termiz 2020 yil.

Most read articles by the same author(s)