MAKTABLARDA MILLIY HARAKATLI O‘YINLARNING O‘QUVCHILAR TARBIYASIDA VA MA’NAVIYATINI YUKSALISHIDA TUTGAN O‘RNI

Main Article Content

Jo’rayev Sherali Maxmudovich
Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi
Maxmanazarova Sabina Shuhrat qizi

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada umum ta’lim maktablarida milliy harakatli o‘yinlar va ularning o‘quvchi yoshlar tarbiyasida tutgan o‘rni, jismoniy tarbiyaning ijtimoiyruhiy asoslari, milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish zaruriyatlari, jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harkatli o‘yinlar tasnifi va ularni o‘rgatish yo‘llari hamda milliy sport o‘yinlari bebaho qadriyat ekanligi to‘grisida ma’lumot berilgan.

Article Details

How to Cite
Jo’rayev Sherali Maxmudovich, Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi, & Maxmanazarova Sabina Shuhrat qizi. (2024). MAKTABLARDA MILLIY HARAKATLI O‘YINLARNING O‘QUVCHILAR TARBIYASIDA VA MA’NAVIYATINI YUKSALISHIDA TUTGAN O‘RNI. PEDAGOGS, 61(1), 95–98. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1712
Section
Статьи

References

O‘zbekiston Respublikasi ―Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida‖ gi qonuni (1992 yil 14 yanvar) ―Xalq so‘zi‖ gazetasi, 1992 yil 19 fevral.

O‘zbekiston Respublikasi ―Kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖. ―Ma’rifat‖ gazetasi. 1998 yil 1 aprel.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining ―O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi. ―Ma’rifat‖ gazetasi, 2000 yil 29 iyun, ―Xalq so‘zi‖ gazetasi 2000 yil 30 iyun.

O‘zbekiston Respublikasining ―Konstitutsiya‖si. T.: O‘zbekiston.1992.B.44.

O‘zbekiston Prezdenti I.A.Karimovning ―Sog‘lom avlod uchun‖ ordeni topshirish marosimida so‘zlagan nutqi. ―Sport‖ gazetasi. 1994. N18.

Аbdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/28164

Jurayev , S., & Abdurasulov , J. (2024). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF A MILITARY OFFICER . International Conference on Management, Economics & Social Science, 2(1), 26–29. Retrieved from https://aidlix.org/index.php/fi/article/view/547

Жўраев , Ш. ., & Абдурасулов , Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОИЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151