SO‘ZLARNING ALOQA-MUNOSABAT SHAKLLARINI O‘QITISH METODIKASI

Main Article Content

Eshmuratova Asila Salimjon qizi

Abstract

Annotatsiya: Samarali muloqot shaxsiy, akademik va professional muvaffaqiyatda hal qiluvchi rol o'ynaydigan asosiy mahoratdir. So'zlarning munosabat shakllarini tushunish va o'zlashtirish tilni bilishning muhim jihati bo'lib, u aniq va samarali muloqot qilish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolada biz til ko'nikmalarini oshirish va yaxshi muloqotni rivojlantirish uchun so'zlarning aloqa-munosabat shakllarini o'rgatishning keng qamrovli metodologiyasini o'rganamiz.

Article Details

How to Cite
Eshmuratova Asila Salimjon qizi. (2024). SO‘ZLARNING ALOQA-MUNOSABAT SHAKLLARINI O‘QITISH METODIKASI. PEDAGOGS, 61(1), 87–90. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1709
Section
Статьи

References

Abdurahmonov G'. Xo'jayeva D. Hozirgi o'zbek adabiy tili. (akademik litseylar uchun darslik). -T.: O'qituvchi, 2003.[1]

Jamolxonov. N. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -T.: O'qituvchi, 2005.[2]

V. Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. T.: 2007.[3]

Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. -T.: O'zbekiston, 2002.[4]

Nurmonov A., Sobirov A., Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T.: 2002.[5]