O’RTA VA UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARDA YUGURISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH BOSQICHLARI

Main Article Content

Abdullaev G‘ayratjon Akbarali o’g’li

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada o’rta va uzoq masofaga yuguruvchilarda yugurish texnikasini takomillashtirish jarayonining umumiy xarakteristikalari tasvirlangan, xususan, yugurish texnikasi o‘rta masofaga yugurish misolida tahlil qilingan. Xulosa qilib aytganda, harakatlarning tabiati haqidagi noto'g'ri tushuncha, o'z tanasini nazorat qila olmaslik, shuningdek, dars samaradorligiga ta'sir qiladigan asosiy xatolar ta'kidlangan.

Article Details

How to Cite
Abdullaev G‘ayratjon Akbarali o’g’li. (2024). O’RTA VA UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARDA YUGURISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH BOSQICHLARI. PEDAGOGS, 61(1), 37–42. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1701
Section
Статьи

References

L.E.Nikolaevich. Yugurish texnikasini takomillashtirishi Article SH.A.Leonidovich . – Moskva.

S.Gon,H.Noi. O'rta va uzoq masofaga yugurish texnikasini o’rgatishda texnik maslahatlar i / Vinmec , Article

Abdullayev M.J., Olimov M.S., Tо‘xtaboyev N.T. Yengil atletika va uni о‘qitish metodikasi. Darslik. “Barkamol fayz media” nashriyoti Toshkent2017 y. 620 bet.

Abdullayev M.J. Sport mahoratini oshirish (Yengil atletika). Darslik. “CHо‘lpon nomidagi nashriyot va matba ijodiy uyi” Toshkent-2019 y. 472 bet.

.Normurodov A.N. Yengil atletika. Toshkent: О‘quv-uslubiy qо‘llanma. ToshdSHI 2002 yil.

Niyozov I. Yengil atletika. Farg‘ona: О‘quv qо‘llanma. Farg‘ona nashriyoti 2005 yil.