KASB-HUNAR MAKTABLARIDA AMALIY DARSLARNI SAMARALI O‘TKAZISH

Main Article Content

Xujakulova Zuxra Xasanboyevna
Ashurova Oftobxon Xoshimovna
Nosirova Dilafruz Akbarovna

Abstract

Ushbu maqolada kasb-hunar maktablarida amaliy darslarni samarali o‘tkazishning ahamiyati va usullari yoritilgan. Ta’lim jarayonida amaliy mashg‘ulotlarning rolini oshirish, o‘quvchilarning kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llash va dars samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar keltirilgan.

Article Details

How to Cite
Xujakulova Zuxra Xasanboyevna, Ashurova Oftobxon Xoshimovna, & Nosirova Dilafruz Akbarovna. (2024). KASB-HUNAR MAKTABLARIDA AMALIY DARSLARNI SAMARALI O‘TKAZISH. PEDAGOGS, 61(1), 14–17. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1614
Section
Статьи

References

Sh.M.Mirziyoyev Milliy tiklanishdan- milliy yuksalish sari. T- “Ozbekiston”- 2020.394 bet.

N.H.Hakimov, M.M.Aliqulova Yuqori sinflar ta’lim jarayonini ijtimoiy pedagogik loyihalashtirish metodikasi.T-2015.

F.A.Normatova, Jamiyatni ma’naviy –ma’rifiy yangilanish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi. “BAQTRIYA – TOXARISTON BUYUK IPAK YO‘LIDA” mavzusida Xalqaro miqyosidagi ilmiy – amaliy anjuman maqolalar to‘plami,Termiz 2022 y.

Tolipov O’.Q. Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari (o’quv qo’llanma). – T.: “Fan“ nashriyoti, 2006y.

F.A.Normatova, Yoshlarda tarixiy ongni shakllantirishning dolzarb masalalari. “Texnika va texnologiya fanlar sohalarining innovatsion masalalari” mavzusidagi xalqaro-ilmiy texnik anjuman matereallari konferensiya.Termiz 2020 yil.

Most read articles by the same author(s)