QORAMOLCHILIKDA OZUQA TA’MINOTI TAHLILI

Main Article Content

U.U.Nurullayev
R.S.Norjigitov

Abstract

Mazkur ilmiy maqolada Samarqand viloyati qishloq xoʻjaligi subyektlarida chorvachilikda ozuqa ta’minotini yaxshilash, uning bazasini mustaxkamlash borasida nazariy bilimlar yoritilgan. Shuningdek, aholi bandligi va ularning daromadligini oshirish maqsadida dehqon va tomorqa xoʻjaliklarida chorvachilik faoliyatini barqaror rivojlantirishda ozuqa bazasini mustaxkamlashda ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. 


 

Article Details

How to Cite
U.U.Nurullayev, & R.S.Norjigitov. (2024). QORAMOLCHILIKDA OZUQA TA’MINOTI TAHLILI. Ustozlar Uchun, 1(1), 344–346. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1698
Section
Статьи

References

Muratov S. et al. The Role of Innovations in the Activities of Tomorka Farms in Samarkand Region //American Journal of Agricultural Science, Engineering, and Technology. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 135-141.

Muratov S., Pardaev K., Hasanov S. Assessment of the impact Covid-19 pandemiс on family income from non-farm activities //Irrigation and Melioration. – 2020. – Т. 2020. – №. 4. – С. 95-98.

Saydullaeva F. et al. Empirical analysis of smallholder production effect to dietary diversity //ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2022. – 2022. – Т. 555.

Pardaev K. et al. Mitigating impact of risks on economic integration between entities in agrifood supply chain //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 365. – С. 04002.

Nurullayev U. U., Urazov J. S. AGRAR TAʼLIMDA TALABALARNING OʻZLASHTIRISHIGA TAʼSIR KO ‘RSATUVCHI OMILLARNI IQTISODIY BAHOLASH //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 143-150.

Muratov S. et al. ECONOMIC ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING INCOME FROM THE ACTIVITIES OF HOUSEHOLD FARMS IN RURAL AREAS: A CASE OF SAMARKAND PROVINCE //Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. – 2022. – №. 56.

F.Rayimova, A.Quchqorov, R.Norjigitov, J.Khujamov - INNOVATIVE WAYS TO INCREASE MILK PRODUCTIVITY BY IMPORTED GOLSHTIN COWS - «Ветеринаиная медицина В ХХИ веки: Роль биотехнологий и сифровых технологий» Материалы Международной научно-проактической конференции судентов, магистрантов и молодых ученых. г Витебск, г Самарканд, 2 февраля 2021 г. 227-bet.