O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TUYAQUSHLARNI BOQISH VA ULARDAN MAHSULOT OLISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Norjigitov R.S.

Abstract

Ushbu maqolada tuyaqushlarni yashash tarzi, ularni boqish va ulardan mahsulot olish haqida tushunchalar berilgan.


 

Article Details

How to Cite
Norjigitov R.S. (2024). O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TUYAQUSHLARNI BOQISH VA ULARDAN MAHSULOT OLISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Ustozlar Uchun, 1(1), 341–343. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1697
Section
Статьи

References

A.T.Isabayev., H.I.Normuhamedov. “Tuyaqushlarni parvarishlash bo‘yicha tavsiyalar” O‘zbekiston Respublikasi “Parrandasanoat” uyushmasi. T.: “Muharir nashriyoti”, 2012-yil.

R.S.Norjigitov, I.Jalilov, A.Axtamova - “O‘zbekiston sharoitida tuyaqushlarni parvarishlashning o‘ziga xos xususiyatlari”. Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari: zamonaviy amaliyot va innovatsion texnologiyalar - respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari toʻplami II qism 21-22-may, 2020-yil 96-97 betlar.

F.Rayimova, A.Quchqorov, R.Norjigitov, J.Khujamov - Innovative ways to increase milk productivity by imported golshtin cows - «Ветеринаиная медицина В ХХИ веки: Роль биотехнологий и сифровых технологий» Материалы Международной научно-проактической конференции судентов, магистрантов и молодых ученых. г Витебск, г Самарканд, 2 февраля 2021 г. 227-bet.