BALIQLARDA OQSILLAR ALMASHINUVI BUZILISHLARINI DIAGNOSTIKA QILISH USULLARI

Main Article Content

Qosimov S.J
Eshbyriyev S.B.- ilmiy rahbar
Abdujabborov Y., Yusupova Z., Norboyeva M.R. - talabalar Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Abstract

Ushbu maqolada baliqlarning oqsillar almashinuvi buzilishini aniqlashdagi
eng muhim diagnostik testlar va ularning ahamiyati to‘g‘risida bayon etilgan. Baliqlarda oqsillar
almashinuvi buzilishlarini diagnostika qilishda ularni yoshiga qarab oziqlantirishning tahlili (ozuqa
me’yorlari), xarakterli klinik belgilar (ishtaxaning yo‘qolishi, koxeksiyaning rivojlanishi, o‘sish va
rivojlanishdan ortda qolishi), patologoanatomik o‘zgarishlar (ichki azolar atrofida yog‘ning
to‘planishi, tana rangining qorayganligi, koxeksiya, ichaklarida qon quyilishlar,), qonning
morfobiokimyoviy o‘zgarishlari (gemoglobin, eritrositlar soni, gematokritning o‘rtacha
ko‘rsatkichi, leykositlar soni, tayoqcha yadroli neytrofil, bazofillar, monositlar, limfositlar, umumiy
oqsilning o‘rtacha miqdori, umumiy kalsiy, anorganik fosfor va retinol) ni tahlili muhim
hisoblanadi

Article Details

How to Cite
Qosimov S.J, Eshbyriyev S.B.- ilmiy rahbar, & Abdujabborov Y., Yusupova Z., Norboyeva M.R. - talabalar Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti. (2024). BALIQLARDA OQSILLAR ALMASHINUVI BUZILISHLARINI DIAGNOSTIKA QILISH USULLARI. Ustozlar Uchun, 1(1), 7–11. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/01/article/view/1607
Section
Статьи

References

Габаеева А.Р. «Хозяйственно- биологические особенности зеркалного карпа» Владикавказ. Диссертатсия 2018.

Norboev, K. N., Rakhmonov, U. A., Ruzikulov, N. B., & Eshburiev, S. B. (2022). Effectiveness of Vitaprem and Probiotic Bio–3s in Group–Prophylaxis of Hens’ Hypovitaminoses. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(11), 308-314.

Абрамов В.Ф., Н.Б. Ананева “Болезни рыб и пчёл”, Тираспол 2015 .

Vavilova N.I. “IXTIOPATOLOGIYa” Metodicheskoe posobie po vыpolneniyu laboratornыx rabot Saratov 2016.

Daminov, A. S., Nasimov, S. N., Gerasimchik, V. A., Eshburiyev, S. B., & Qurbonov, F. I. (2022). Baliq kasalliklari.

Eshburiyev, S. B., Kasimov, S. J., & Aslonova, M. A. (2023). Causes and symptoms of protein metabolism disorders in fish. In Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences (Vol. 2, No. 1, pp. 55-63).

Aslonova, M. A., Toshmurodov, S. S., & Eshburiyev, S. B. (2023). SUV TARKIBI VA MUHITINI O’ZGARTIRUVChI OMILLAR TA’SIRIDA BALIQLARDA KELIB ChIQADIGAN KASALLIKLAR. OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVATSIONNЫE IDEI V MIRE, 16(4), 59-66.

Eshburiyev, S. B., Qarshiyev, U. T., & Yusupova, Z. (2022). Prophylaxis of mineral metabolism disorders in rabbits. Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali, 399-402.

Sobir, E. (2016). Etiopathogenesis and symptoms of vitamin–mineral metabolism violation in cows. International Journal of Applied Research, 2(6), 265-267.

Karshiev, U. T., Eshburiev, S. B., & Yusupova, Z. M. Etiopathogenesis of Calcium–Phosphorus Metabolism in Rabbits. International Journal of Current Science Research and Review. ISSN, 2581-8341.